Aspersive türkçesi Aspersive nedir

  • İftira olarak.

Aspersive ingilizcede ne demek, Aspersive nerede nasıl kullanılır?

Aspersing : İftira etmek. İftira atmak. Çamur atmak. Alnına leke çalmak. Serpmek. Alnına leke sürmek. Lekelemek.

Aspersion : Leke sürme. Serpme. Çamur. Haksız suçlama. İftira. Kutsal su serpme. Karalama. Kara çalma. Hakaret.

Aspersions : Serpme. Çamur. İftira. Kutsal su serpme.

Cast aspersions upon somebody : İftira atmak. Çamur atmak.

Aspers : Türkiye'de ve mısır'da eski gümüş para. Pul. Akçe.

Asperses : Serpmek. Çamur atmak. Lekelemek. Alnına leke çalmak. İftira atmak. İftira etmek. Alnına leke sürmek.

Graspers : Açgözlü kimse. Kavrayan kimse. Kapan veya zorla alan kimse. Kavrayıcı.

Jaspers : Yeşim. Jasper. Arkansas eyaletinde şehir. Jasp. Balgam taşı. Tennessee eyaletinde yerleşim yeri. Balgamtaşı. Yeşim taşı. Alabama eyaletinde şehir. Yeşimtaşı.

Asperse : Alnına leke sürmek. Alnına leke çalmak. Serpmek. İftira atmak. İftira etmek. Lekelemek. Çamur atmak.

Aspersorium : Kutsal su serpmek için kullanılan fırça. Kutsal su koymak için kullanılan kase.

İngilizce Aspersive Türkçe anlamı, Aspersive eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Aspersive ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Disseminative : Yayılma eğiliminde. Yayılan. Saçılan.

Diffusive : Yayıngan. Yaygın. Uzun uzadıya. Alışılmış. Ayrıntılı. Gereksiz uzatarak.

Imperative : Bilgisayar, gramer alanlarında kullanılır. Gerekli. Kaçınılmazlık. Zorunlu. Zorunluluk. Emreden. Zorunlu şey. Buyurucu. Mecburi. Buyrultu.

Aggressive : Saldırıcı. Saldırı ile ilgili. Tecavüzkar. Atılgan. Çamur. Saldırgan. Girişken. Kavgacı. Didişken. Agresif.

Cocky : Kibirli. Ukala. Kendini beğenmiş. Kendinden çok emin. Burnu havada.

Self asserting : Kendi kendini savunan.

Forceful : Etkili. Etkileyici. Etkin. İkna edici. Zorlu. Kuvvetli. Şiddetli. Güçlü.

Self assertive : Kendini zorla kabul ettiren. Kendini bir şey sanan. Israrcı. Kendi fikrinde ısrar eden. Kendinden çok emin. Kendine çok güvenen.

Diffusing : Yayılmak. Dağılmak. Dökmek. Nüfuz etmek. Yaymak. Yayılma. Karıştırmak. Dağıtmak. Tamim.

Emphatic : Güçlü. Vurgulanarak söylenen. Göze çarpan. Frapan. Katı. Vurgulu. Vurgulanmış. Israrlı. Önemli. Etkili.

Aspersive synonyms : distributive.

Aspersive zıt anlamlı kelimeler, Aspersive kelime anlamı

Unassertive : İddaalı olmayan. Hakkını savunmayan. İddiasız. Kendine güvenmeyen. Güvensiz.

Beseeching : Yalvaran. Yalvarma. Yalvarış. Rica eden.

Unaggressive : Kendine çok güvenmeyen. Agresif olmayan. Öne çıkmaya çalışmayan. İddaasız. Kavgacı olmayan. Saldırgan olmayan.

Aspersive antonyms : collective.

Aspersive ingilizce tanımı, definition of Aspersive

Aspersive kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Slanderous. Defamatory. Tending to asperse.