Autocarp türkçesi Autocarp nedir

  • Kendini dölleme sonucu oluşan meyve.
  • Biyoloji alanında kullanılır.
  • Otokarp.

Autocarp ingilizcede ne demek, Autocarp nerede nasıl kullanılır?

Autocar : Otokar. Otomobil. Araba.

Autocad : Tasarımlar ve planlar yaratmak için kullanılan bilgisayar programı.

Autocade : Konvoy. Araba konvoyu. Araç konvoyu.

Autocades : Araç konvoyu. Araba konvoyu. Konvoy.

Autocall : Özçağırma. Otomatik çağırma.

Autochthonal : Özgün. Orijinal. Asıl yerli. Yerli.

Autochanger : Otomatik kompakt disk veya kayıt değiştiricisi. Otomatik değiştirici.

Autocatalytic : Öztezleşmeye özgü (kimya). Öztezleşen. Öztezleşmeyle ilgili. Öztezleştiren. Otokatalitik.

Autochthon : Bir yerin (ilk) yerlisi. Bir yerin yerlisi. Yerli.

Autocatalysis : Fizik, kimya alanlarında kullanılır. Otokataliz. Bir araya gelmiş ya da getirilmiş özdeklerin, uygun koşullarda birbirlerini etkinleştirmesiyle ya da tepkime sırasında oluşan ürünlerle tepkimenin tezleşmesi. Öztezleştirme. Öztezleşme (kimya). Oto kataliz. Tepkime ürünlerinden birinin tezgenlik de ederek tepkimeyi hızlandırması olayı. Autokataliz. Öztezleşme.

İngilizce Autocarp Türkçe anlamı, Autocarp eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Autocarp ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Aardwolf : Bir sırtlanın özelliklerine sahip ve esas olarak böceklerle özellikle termitlerle beslenen güney ve doğu afrika yerlisi çizgili memeli. Etçiller (carnivora) takımının, sırtlangiller (hyaenidae) familyasından, 80 cm kadar uzunlukta, 30 cm kadar kuyruğu olan, bütün sırtı boyunca uzanan bir yelesi olan, kuzey afrika'da yaşayan bir tür. Yeleli sırtlan.

Abo blood groups system : Dokuz numaralı insan kromozomunda bulunan ve kırmızı kan hücresinde belli antijenleri gösteren bir alel sistemi. Abo kan grupları sistemi.

Aardvarks : Damarlı dişliler. Memeliler (mammalia) sınıfının, damarlı dişliler (tubulidentata) takımından, vücutları aralıklı olarak kıllarla örtülü, parmakları ve kulakları büyük, kanca tırnaklı türleri içine alan bir familya. Yerdomuzu. Yer domuzugiller. Memeliler (mammalia) sınıfının, etenliler (placentalia) alt sınıfından, az sayıda ve sütun biçiminde sıralanmış ve her birinin bir kanalı olan minesiz ve köksüz dişleri olan, ağızları boru biçiminde uzamış, kulakları büyük, seyrek kıllı, parmaklarında büyük kanca şeklinde tırnakları olan türlere sahip bir takım.

Abambulacral area : Abambulakral bölge. Derisi dikenlilerin tüp ayak taşımayan ve genellikle madreporitin de yer aldığı vücut bölgesi.

Moss : Yosun. Yosun tutmak. Karayosun. Liken. Bataklık. Sporlu bitkilerden kara hayatına uyum sağlamış, rizoitleri ile toprağa tutunan, gametofit ve sporofit olmak üzere iki ana parçadan oluşmuş, nemli topraklar ve ağaç gövdeleri üzerinde yaşayan otsu bitkiler.

Apothecium : Apotek. Mantarlardan discomycetes' de görülen fincan şeklinde olan ve himenyumu dışarıda kalan askokarp. Apotesyum.

 

A cells : Pankreasın langerhans adacıklarında glukagon salgılayan, içlerinde özel boyalarla boyanan, fevkalade parlak, alkolde çözünmeyen, kırmızı renkli granüller bulunan, az sayıdaki hücre. a hücreleri. hipofiz bezinin ön lobunda (pars distalis) yer alan, içlerinde asidofil granüller taşıyan, boyayı emen, büyüme hormonunu salgılayan bez hücreleri. asidofil hücreler. 3.mayalarda eşeyli üreme sırasında a hücresiyle beraber zigotu oluşturan hücre. A hücresi. Alfa hücreleri.

Abductor muscle : Bir bacak ya da herhangi bir bölgeyi dışa doğru çeken kas. abdüktör kas. Uzaklaştırıcı kas. Abdüktör kas.

A cell : Mayalarda eşeyli üreme sırasında alfa hücresiyle beraber zigotu oluşturan hücre. A hücresi.

Abacus bodies : Dişteki odontoblast hücrelerinde içleri muntazam dizilmiş kalsiyum granülleri ve kollagen öncülerini içeren golgi kesecikleri. Abacus cisimcikleri.

Autocarp synonyms : fruiting body, ascoma, cleistocarp, ascomycetous fungus, acrocarpous moss, cleistothecium, abiotic environment, abiotic factor, a protein, perithecium, a site, a chromosome, aardvark, ascomycete, abramis zone, acacia.

Autocarp zıt anlamlı kelimeler, Autocarp kelime anlamı

Autocarp antonyms : pleurocarp.