Baring türkçesi Baring nedir

  • Kaplamasını kaldırma.
  • Göster.
  • Açığa çıkarma.
  • Soyma.
  • Açılma.
  • Örtüsünü kaldırma.
  • Kabuğunu kaldırma.
  • Gösterme.
  • Missouri eyaletinde şehir.

Baring ingilizcede ne demek, Baring nerede nasıl kullanılır?

Bariatrics : Obezite tedavisi ile ilgilenen bilim dalı. Bariyatrik. Şişmanlık tedavisi ile ilgilenen bilim dalı. Baryatrik.

Baric : Basınçsal. Baryumlu. Baryumdan türeyen.

Barier reef : Set resifi. Bk. mercanlar, mercan kayalıkları.

Barilla : Yosun sodası. Bolivya kalay derişintisi. Kül yosunu. Deniz yosunundan elde edilen alkalin.

Barista : (ingiliz argosu) profesyonelce espresso kahvesi yapan kimse. Espresso uzmanı kimse. Espresso barmeni (italyancadaki barman {erkek bar görevlisi} veya barmaid {kadın bar görevlisi} terimlerinden gelmektedir).

Baritonal : Baritona özgü. Bariton ile ilgili.

Baritones : Erkek şarkıcı. Bariton. Alaşımlı soluklu çalgı.

Baritone : Alaşımlı soluklu çalgı. Erkek şarkıcı. Bariton.

Barium : Baryum. Baryum (kimyasal simgesi ba).

Barium aluminate : Baryum aluminat.

İngilizce Baring Türkçe anlamı, Baring eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Baring ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Albany : Avustralya'nın western australia eyaletinde şehir. Teksas eyaletinde şehir. Ohio eyaletinde yerleşim yeri. İllinois eyaletinde yerleşim yeri. New mexico eyaletinde şehir. Wisconsin eyaletinde yerleşim yeri. İndiana eyaletinde yerleşim yeri. New york eyaletinin başkenti (abd). New york eyaletinin başkenti.

 

Denude : Çıplak hale getirmek. Aşındırmak. Çıplak bırakmak. Soymak. Açmak. Erozyona uğratmak. Çıplaklaştırmak.

Denudative : Açma. Çıplak hale getirme.

Removal : İhraç. Kaldırılma. Kovulma. Nakil. Taşıma. Görevden alınma. Çıkarma. Yer değiştirme. Taşınma. Ortadan kaldırma.

Designation : Belirtme. Tahsis. İsim. Bir nesne ya da durumun ayırıcı özellikleriyle tanınması ya da bir konunun gözleme ya da ölçüye vurularak ayrıtlarıyla belirlenmesi. Ad. Lakap. Nam. Atama. Gösterilme.

Pillaging : Yağma. Talan etme. Ganimet olarak almak. Talan etmek. Yağmalama. Soygunculuk. Talan. Yağmalamak.

Clarifications : Aydınlatma. Belirtme. Açıklama. Temizleme. Berraklaştırma. Durultma. Durulma. Açıklık kazanma. Açıklığa kavuşma. Açıklığa kavuşturma.

Stripping : Örtüalım. Soyunma. Sıyrılma. Gelen demetin yalnız bir parçasının dövümlük ile etkileşerek, kalanın ilk doğrultuda gittiği ağır çekirdekler ile dövüm. bir metaldeki tortu eksiciklerinin, kimyasal ya da elektriksel yöntemle ayrılması. Sıyırma. Fizik, madencilik alanlarında kullanılır. Stripping. Dekapelaj. Bir kumaştan boyanın çıkarılması.

Dilations : Genişleme. Genişleme veya genişletilme. Büyüme. Uzak benzeşim. Genleşme. Dilatasyon.

Baring synonyms : cornhusking, unhide, divergences, demo, declading, atlanta, dilatations, revelation, alba, ava, archie, displaying, indication, adrian, exposal, amsterdam, uncovering, demonstrations, show me, disclosure, divergence, arnold, divestment, indications, exhibition, argyle, disforestation, uncoating, showme, annapolis, dehiscence, denudation, remotion.