Beri nedir, Beri ne demek

 • Konuşanın önündeki iki uzaklıktan kendisine daha yakın olanı
 • Bu uzaklıkta bulunan.
 • -den bu yana.

"Beri" ile ilgili cümle örnekleri

 • "Ağaçlardan, karanlığın beri tarafına doğru bir nehir akışı var." - S. F. Abasıyanık
 • "Biraz beriye geliniz."
 • "Altı ayı aşkın bir zamandan beri hazırlanıyordu bu yolculuk." - A. Dino

Yerel Türkçe anlamı:

Bu tarafa // öte beri: öte beri, mutat ihtiyaçlar

Davar sağılan yer, ağıl.

[Bakınız: ber]

Beri, şey, nesne

Çöl, bozkır

Beri. || belen || beli || belli || nebülim, oğraşiram sabah belli. || berlim

Koyunların sıra halinde sağılması.

2.bk. ber-3.

Beri isminin anlamı, Beri ne demek:

Erkek ismi olarak; Salim, kurtulmuş. Temiz.

Beri anlamı, tanımı:

Enberi : Bir gök cisminin yörüngesi boyunca, etrafında dolandığı merkezî cisme en yakın olduğu nokta.

Çekberi : Harman yerinde yığınları çekmeye yarayan alet, gelberi.

Deminden beri : Demin.

Gelberi : Ağaç dallarını budamak için kullanılan eğri demir. Büyük ocaklardan ateşi dışarı çekmek için kullanılan uzun saplı demir araç. Tırmık. Harman döküntülerini toplamaya yarayan araç.

Günberi : Dünya'nın, Güneş'e en yakın bulunduğu nokta.

Öteberi : Önemsiz, ufak tefek şeyler.

Öteden beri : Geçmişten bugüne kadar, başlangıçtan beri.

 

Tez beri : Kolaylıkla. Çabucak.

Yerberi : Dünya çevresinde dolanan bir uydunun gerçek veya görünür yörüngesinin Dünya'ya en yakın noktası.

Öteden beriden : Çeşitli yerlerden veya şeylerden, şundan bundan, şuradan buradan.

Ötesi berisi : Neyi varsa, bütün eşyaları. Çeşitli yerleri veya şeyleri. Tartışılacak, konuşulacak yanı.

Öteye beriye : Çeşitli yerlere.

Beribenzer : Sıradan, bayağı, alelade.

Beriberi : Genellikle Afrika ve Uzak Doğu ülkelerinde B vitamini eksikliğinden ileri gelen bir hastalık.

Beriki : Beride olan. Beride olan şey veya kimse.

Beril : Doğada altıgen billurlar durumunda bulunan, saydam, çoğu yeşil renkli berilyum ve alüminyum silikat.

Berilyum : Atom numarası 4, atom ağırlığı 9,013, yoğunluğu 1,84 olan, 2970 °C'de eriyen, zümrüt vb. taşların birleşiminde bulunan, havanın etkisine karşı ince bir oksit tabakasıyla kaplı element (simgesi Be).

Laf ola beri gele : Konuşulan konu ile ilgili olmayan bir söz söylendiğinde veya bir sorun tartışılırken ilgisiz bir şey ifade edildiğinde söylenen bir söz.

Ötede beride : Çeşitli yerlerde, şurada burada.

Öteki beriki : Olur olmaz kimseler.

Ötesinde berisinde : Çeşitli, dağınık yerlerde.

Öteyi beriyi : Çeşitli yerleri.

Söz anlayan beri gelsin : "hiçbiriniz laf anlamıyorsunuz" anlamında kullanılan bir söz.

Konuş : Bütün imkânlar göz önünde tutularak kara, hava ve deniz birliklerinin yerleştirilmesi biçimi. Konum. Konma işi.

Uzaklık : Uzak olma durumu, ıraklık. İki nokta arasındaki uzay ölçümü, mesafe.

Yakın : Küçük, önemsiz değişikliklerle birbirinden ayrılan. Az bir ara ile ayrılmış olan (zaman veya yer), uzak karşıtı. Aralarında sıkı ilişki olan arkadaş, dost veya akraba. Aralarında sıkı ilgi bulunan. Uzak olmayan yer. Erişmesi, olması zaman bakımından yaklaşmış olan. Benzeyen, andıran, yaklaşan. Uzak olmadan.

 

Bu : Yerde, zamanda veya söz zincirinde en yakın olanı gösteren bir söz. En yakında bulunan bir varlığı veya biraz önce anılan bir şeyi işaret yolu ile belirtmek için kullanılan bir söz.

Beri yaka : Bu taraf

Beri almak : Geri çevirmek (hayvanlar için kullanılır).

Beri bekmez etmek : Bir işi şöyle böyle, az çok düzene koymak.

Beri benzer : Sıradan, benzeri çok olan

Beri dönmek : Hasta biraz iyileşmek.

Beri etmek : Geri çevirmek, bu tarafa döndürmek, yakına getirmek

Beri eylemek : Geri çevirmek, bu tarafa döndürmek, yakına getirmek.

Beri öte : İleri geri.

Beri vermek : Yakına vermek: Keseri beri ver.

Beri yanıma : Yanı başıma.

Beri ile ilgili Cümleler

 • Meryem ve Mustafa sekizinci sınıftan beri birbirlerine aşık.
 • Ne zamandan beri kuralları önemsiyorsun?
 • Ne zamandan beri görünüşünü önemsiyorsun?
 • Ne zamandan beri lakrosu önemsiyorsun?
 • Ne zamandan beri politikayı önemsiyorsun?
 • Ne zamandan beri modayı önemsiyorsun?
 • Ne zamandan beri ahlak kurallarını önemsiyorsun?

Diğer dillerde Beri anlamı nedir?

İngilizce'de Beri ne demek? : [Beri] n. evil intent, malice, ill-will, bad intentions

adv. since, on, onward, onwards

prep. down, from

Fransızca'da Beri : deçà

Almanca'da Beri : herüber (-den beri) seit, seitdem