Biçimlenme nedir, Biçimlenme ne demek

  • Biçimlenmek işi, şekillenme, şekilleşme, formasyon

Bilimsel terim anlamı:

Bir dağılımın çizgesel biçiminin eğiklik ve basıklığı.

İngilizce'de Biçimlenme ne demek? Biçimlenme ingilizcesi nedir?:

shaping

Biçimlenme anlamı, kısaca tanımı:

Biçim : Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Tarz. Biçme işi. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Herhangi bir şeyin benzeri. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl.

Biçimlenmek : Bir şey belli bir biçim kazanmak, şekillenmek, şekilleşmek.

Şekillenme : Biçimlenme.

Şekil : Biçim. Bir konuyu açıklamaya yarayan resim veya çizim. Bir kavramın, düşüncenin, olayın veya işin değişik oluş biçimi. Anlatım biçimi. Bazı matematiksel varlıkların gösterilmesine yarayan resim. Davranış biçimi, tutum, yol, tarz. Toplumsal bir bütünün kuruluş biçimi. Biçim.

Formasyon : Biçimlenme. Yetişim.

Biçimlenmenin ölçülmesi : Bir sıklık dağılımının verdiği eğiklik, basıklık gibi çizgesel biçimi ölçen sayımsal ölçüm. bk.z çizge.

Diğer dillerde Biçimlenme anlamı nedir?

İngilizce'de Biçimlenme ne demek? : n. formation

Fransızca'da Biçimlenme : modelé [le]