Bilgisiz nedir, Bilgisiz ne demek

Bilgisiz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

 • Bilgi sahibi olmayan, bilisiz, malumatsız, cahil.
 • Aymaz

"Bilgisiz" ile ilgili cümle örnekleri

 • "Sen hükûmeti yönetenleri hep bilgisiz, akılsız mı sanırsın?" - N. Cumalı

Bilgisiz tanımı, anlamı:

Bilgi : İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat. İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf. Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf. Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam. Bilim. Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler.

Bilgisizlik : Bilgisiz olma veya bilgi yokluğu durumu, bilisizlik, cahillik, cahiliyet, cehalet.

Bilisiz : Öğrenim görmemiş, cahil.

Malumatsız : Bilgisiz.

Cahil : Belli bir konuda yeterli bilgisi olmayan. Öğrenim görmemiş, okumamış. Deneysiz, genç, toy (delikanlı veya kız).

Aymaz : Çevresinde olup bitenlerin farkına varmayan, sezmeyen (kimse), gözü bağlı, gafil, bilgisiz.

Bilgisizce : Bilgisiz bir biçimde.

Bilgisizleşme : Bilgisizleşmek işi.

Bilgisizleşmek : Bilgisiz bir duruma gelmek.

Bilgisiz ile ilgili Cümleler

 • Sen bilgisizliğinden dolayı mahcup olmalısın.
 • Onun başarısızlığı onun bilgisizliğinden kaynaklanmaktadır.
 • Tom'un bana dediği gibi Esperanto'nun iki düşmanı var, bilgisizlik ve ön yargı.
 • Bilgisizlik cezadan korumaz.
 • Tanrı kavramı, varlığımızı bilgisizliğini yatıştırmak için kurulmuş bir düştür.
 • Ali gerçekten bilgisiz.
 • O, yemek pişirmede oldukça bilgisizdir.
 • Bilgisiz dövüşmekten sıkıldım.
 

Diğer dillerde Bilgisiz anlamı nedir?

İngilizce'de Bilgisiz ne demek? : adj. unknowing, ignorant, illiterate, benighted, nescient, unilluminated, uninformed, unlearned, unscholarly

Fransızca'da Bilgisiz : ignorant/e

Almanca'da Bilgisiz : n. Ignorant

adj. unkundig, unwissend

Rusça'da Bilgisiz : adj. малограмотный, неграмотный, несведущий, неосведомленный