Cahil nedir, Cahil ne demek

Cahil; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni arapça dilinden gelmektedir.

"Cahil" ile ilgili cümle

 • "Sansürcülerin çoğu cahil, tiyatrodan anlamaz kişilerdi." - M. And
 • "Bu maskara sosyete bana cahil diye bakar." - H. E. Adıvar

Yerel Türkçe anlamı:

Genç delikanlı

Cahil anlamı, tanımı:

Cahil kalmak : Bilgi edinememek, bilgisi olmamak.

Kara cahil : Çok cahil.

Zırcahil : Çok cahil.

Cahilane : Cahilce.

Cahilce : Cahile yakışır bir biçimde, cahilcesine, cahilane.

Cahile söz anlatmak deveye hendek atlatmaktan güçtür : "ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın deve hendekten atlatılamaz, cahile söz anlatmak bundan da zor bir şeydir" anlamında kullanılan bir söz.

Cahiliye dönemi : Araplarda Müslümanlıktan önceki çağ.

Cahiliyet : Bilgisizlik.

Cahillik : Bilgisizlik. Gençlik, toyluk, deneyimsizlik. Gençlik, toyluk, deneyimsizlik yüzünden işlenen kusur.

Cahillik etmek : Bilgisizliğini göstermek. gençlik, toyluk, deneyimsizlik yüzünden kusur işlemek.

Yazının cahili olmak : Okuma yazması olmamak, bilgisiz olmak.

Öğrenim : Herhangi bir meslek, sanat veya iş için gerekli bilgi, beceri ve alışkanlıkların elde edilmesi amacıyla yapılmış olan çalışma, tahsil.

 

Görmemiş : Birdenbire ulaştığı iyi duruma uymayan, görgüsüzce davranan.

Okuma : Okumak işi, kıraat.

Yeterli : Gereksinimlere cevap veren, ihtiyaçları karşılayan. Bir görevi, işlevi yerine getirme gücü olan, etkisi olan. Bir işi yapma gücünü sağlayan özel bilgisi olan, kifayetli, ehliyetli.

Bilgi : İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat. Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam. Bilim. İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf. Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler. Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf.

Deney : Bilimsel bir gerçeği göstermek, bir yasayı doğrulamak, bir varsayımı kanıtlamak amacıyla yapılmış olan işlem, tecrübe. Deneyim, tecrübe.

Genç : Gençlikteki özelliklerini koruyan, dinç. Gelişmesini tamamlamamış olan (bitki, hayvan). Zihin bakımından yeterince gelişmemiş, toy. Yaşı ilerlememiş olan, ihtiyar karşıtı. Yeni gelişmekte olan, kısa bir geçmişi olan. Bingöl iline bağlı ilçelerden biri.

Cahil etmek : Ziyan etmek,

Cahilceler : Cahillik durumunda olanlar.

 

Cahilcesine : Cahilce.

Cahile söz anlatmak, deveye hendek atlatmaktan güçtür : “ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın deve hendekten atlatılamaz, cahile söz anlatmak bundan da zor bir şeydir” anlamında kullanılan bir söz.

Cahiliye : Araplarda Müslümanlıktan önceki çağ.

Cahilleşebilme : Cahilleşebilmek işi.

Cahilleşebilmek : Cahilleşme olasılığı bulunmak.

Cahilleşme : Cahilleşmek işi.

Cahilleşmek : Cahil duruma gelmek.

Cahil ile ilgili Cümleler

 • Ali bütünüyle cahil.
 • Cahilim.
 • Biz cahiliz.
 • Cahilliğimi kabul ediyorum.
 • Cahil için özgürlük yoktur.
 • Okuldan nefret ederim fakat cahillik daha kötü.
 • Cahile ilim öğrettiniz, dünkü bok bana caka satıyor.
 • Gerçekten o kadar cahil mi?
 • Cahile ilim öğretmek ile zalime kılıç vermek aynı şeydir.
 • Biz cahildik.
 • Cahile laf anlatmak, deveye hendek atlatmaktan güçtür.
 • Ali o kadar cahil mi?
 • Cahil kalmaktan sıkıldım.
 • Sen bütünüyle cahilsin.

Diğer dillerde Cahil anlamı nedir?

İngilizce'de Cahil ne demek? : adj. uneducated, ignorant, illiterate, unlettered, unlearned, benighted, nescient, rude, unenlightened, unilluminated, uninformed, unknowing, unread, untutored, Yahoo

n. ignoramus, ignorant uneducated person

Fransızca'da Cahil : ignorant/e, primaire, profane, illetré/e

Almanca'da Cahil : n. Ignorant

adj. dumm, unwissend

Rusça'da Cahil : n. невежда (MF), неуч (M), незнайка (MF), профан (M), невежа (MF)

adj. невежественный, неграмотный, безграмотный, темный, серый, неосведомленный, неопытный, нечестивый