Bull türkçesi Bull nedir

 • Polis.
 • Boğa.
 • Çamyarması.
 • Erkek fil.
 • Spekülatör.
 • Saçma.
 • Borsacı.
 • Spekülasyon yapmak.
 • Aynasız.
 • Zırva.
 • Gaf.
 • Kocaman erkek hayvan.
 • Piyasayı yükseltmek (borsa).
 • Sakçı.
 • Vurguncu.
 • Hisselerin değerini yükseltmek.

Bull ile ilgili cümleler

English: A bull is male and a cow is female.
Turkish: Bir boğa erkektir ve bir inek dişidir.

English: The bull escaped from the ring.
Turkish: Boğa meydandan kaçtı.

English: The general took the bull by the horns and saved his army from disaster.
Turkish: General boğayı boynuzlarından tuttu ordusunu felaketten kurtardı.

English: If you go drinking with Tom, be prepared to listen to some pretty outlandish cock and bull stories.
Turkish: Eğer Tom'la içmeye gideceksen, bazı tuhaf masalları dinlemeye hazır ol.

English: I cannot slaughter a bull by myself. I need two people to help me.
Turkish: Tek başıma bir boğayı kesemem. Bana yardım edecek iki kişiye ihtiyacım var.

Bull ingilizcede ne demek, Bull nerede nasıl kullanılır?

Bull baiting : Boğaya köpek saldırtma. Boğanın köpeklerle dövüştürülmesi.

Bull fiddle : Bas.

Bull headed : İnatçı.

Bull holder : Büyük geviş getiren hayvanları sabit tutmaya yarayan ve burun deliklerine uygulanan madeni sıkıştırıcı bir alet. Muşet.

Bull hooker : Fil eğiticisi. Filleri eğiterek gösteriye hazırlayan kişi.

 

Bull market : İyimser bir menkul değerler borsası. Fiyatların yükseldiği talebin canlı olduğu piyasa. Sürekli çıkan piyasa. Fiyatların yükseldiği piyasa. Boğa piyasası. Borsa fiyatlarının yükselmesi. Menkul değerler. İyimser piyasa. Borsada fiyatların devamlı yükselişi.

Bull necked : Kalın güçlü ense. Boğanınkine benzer ense.

Bull pen : Hapishane. Yedek oyuncu klubesi. Kodes. Hücre. Yedek oyuncu kulübesi.

Bull the market : Borsa piyasasını yükseltmek.

Bull in a china shop : Antika dükkanına dalmış boğa misali kimse. Hassas durumlarla başedemeyen kimse. Tahribata yol açan kimse.

İngilizce Bull Türkçe anlamı, Bull eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Bull ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Adult male : Yetişkin erkek. Erişkin erkek.

Airy fairy : Gerçeğe dayanmayan (resmi olmayan ). Pratik olmayan. Nazik (ingiltere ingilizcesi). Maval. Hayali. Hayal ürünü. Hikaye.

Plunger : Dalgıç. Dalıcı. Büyük oyuncu. Kumarbaz. Dalıcı piston. Dalma pistonu. Bir kol yerine, genellikle bir buruncukla devindirilen küçük tokaç. Hareketli göbek. Lavabo pompası.

Bevue : Falso. Pot. Yüz kızartıcı hata.

Speculates : Yorum yapmak. Alavere etmek. Üzerinde düşünmek. Tahminde bulunmak. Tahmin etmek. Düşünmek. Kafa patlatmak. Kuramsal olarak düşünmek. Yorumda bulunmak. Kafa yormak.

Bloopers : Büyük hata. Çekim hatası veya hataları. Halk önünde yapılan yüz kızartıcı hata. Filmdeki çekim hataları. Filmin sonunda gösterilen çekim hataları bölümü. Tekleme. Aptalca hata.

Operate : Kullanmak. Ameliyata almak. Çalıştırmak. Ameliyat yapmak. Ameliyat altına almak. İşletmek. İş görmek. Borsada işlem yapmak. İşlemek.

 

Bilgewater : Saçma sapan. Sintine suyu. Saçma zırva. İpe sapa gelmez şey. Saçmalık.

Bear : Dönmek. Gütmek (kin). Ayı. Dişini sıkmak. Yönelmek. (birine bir duygu) beslemek. Uymak. Kin gütmek. Götürmek.

Bad : Terbiyesiz. Sert. Çürük. Yıkım. Bozuk. Küfürlü. Berbat. Rahatsız. Perişanlık.

Bull synonyms : bos taurus, blather, blether, bobsleds, bobby, gamble, blathers, scalper, atrocities, jobbers, engrossers, taurus, flatfoot, taurine, speculate, bruiser, flatfoots, bird shot, scalpers, deputy, plungers, horn, enforcement officer, kine, blooper, bears, speculators, blethering, bullock, abracadabra, gambles, law, bluebottles.

Bull zıt anlamlı kelimeler, Bull kelime anlamı

Woman : Bayan. Zenne. Kancık. Metres. Hatun. Kadınlar. Hanım. Kadın. Karı. Gaco.

Bear : Doğurmak. Sahip olmak. Üzerinde bulunmak. Ayı. Yakışık almak. Kaldırmak. Sineye çekmek. Kin gütmek. Değmek. Beslemek.

Bull ingilizce tanımı, definition of Bull

Bull kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : As, to bull railroad bonds. Large. Resembling a bull. As, to bull the market. See 1st Bull. To endeavor to raise prices in. To endeavor to raise the market price of. Hence, the male of any large quadruped, as the elephant. Male. Of or pertaining to a bull. The male of any species of cattle (Bovidæ). To manifest sexual desire as cows do. A seal. [Bakınız: Bulla]. Also, the male of the whale. To be in heat. Fierce. To bull stocks. To bull Lake Shore.