Bear türkçesi Bear nedir

 • Sahip olmak.
 • Yakışık almak.
 • Dişini sıkmak.
 • Getirmek.
 • Vermek.
 • (ürün veya meyve) vermek.
 • Doğurmak.
 • Üstlenmek.
 • Dönmek.
 • (birine bir duygu) beslemek.
 • Taşımak.
 • Uymak.
 • Katlanmak.
 • Bulundurmak.
 • Spekülasyon yapmak.
 • Ürün vermek.
 • Gütmek (kin).
 • Borsa fiyatlarını düşürmek.
 • Hazmetmek.
 • Sineye çekmek.
 • Yönelmek.
 • Sapmak.
 • Duymak (sevgi).
 • Değmek.
 • Üzerinde bulunmak.
 • Götürmek.
 • Kin gütmek.
 • Aklında olmak.
 • Çekmek.
 • Kaldırmak.
 • Ayı.
 • Spekülatör.
 • Vurguncu.
 • Uygun olmak.
 • Dayanmak.
 • Beslemek.

Bear ile ilgili cümleler

English: A bear will not touch a corpse.
Turkish: Bir ayı cesede dokunmaz.

English: A bear will not touch a dead body.
Turkish: Bir ayı bir cesede dokunmaz.

English: A good tree can't bear bad fruits.
Turkish: İyi bir ağaç, kötü meyveler veremez.

English: A hungry bear will eat even insects.
Turkish: Aç bir ayı böcek bile yer.

English: A bear wrote the story.
Turkish: Bir ayı hikaye yazdı.

Bear ingilizcede ne demek, Bear nerede nasıl kullanılır?

Bear a grudge : Kan gütmek. Kin beslemek. Düşmanlık beslemek. Kin gütmek.

Bear a grudge against : -e karşı düşmanlık beslemek. -e karşı kin beslemek. Kin duymak. Kuyruk acısı olmak. Kin beslemek. -e karşı kan gütmek. İle düşmanlığı olmak.

Bear a hand : Yardım etmek. Yardım eli uzatmak.

Bear a load : Yük taşımak. Ağır bir yük taşımak. Ağır yükü olmak.

 

Bear a loss : Zarara katlanmak. Zarara tahammül etmek.

Bear comparison : Mukayese götürmek. Karşılaştırmaya değmek. Karşılaştırılır olmak.

Bear arms : Askerlik yapmak. Silah taşımak. Silahlanmak. Silah altında olmak. Asker olmak.

Bear baiting : Bağlı haldeki ayıya köpek saldırtma gösterisi. Ayıya köpek saldırtma.

Bear away : Götürmek. Sallanmak (gemi). Yönünü değiştirmek. Taşımak.

Bear claw : Ayı pençesi. Pençeli. Ladin gibi bazı ağaç türlerinden elde edilen, üzerinde bir ayı tarafından pençelenmişçesine figürler bulunan kereste.

İngilizce Bear Türkçe anlamı, Bear eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Bear ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Chop about : Yön değiştirmek. Değişmek.

Provide : Bulmak. Koşul olarak koymak. İhtiyacını karşılamak. Hazırlıklı olmak. Önlem almak. Vazetmek. Karşılamak. (veri vb) girmek.

Be in good taste : Yerinde olmak. Bir şey uygun düşmek.

Bestirred : Aceleye getirtmek. Harekete geçirmek. Coşturmak. Koşturtmak. Yerinden oynatmak.

Pup : Yavrulamak (köpek). Köpek yavrusu. Züppe. Fok yavrusu. Delikanlı. Yavru köpek. Enik. Zayıf tuğla. Encik. Yavru fok.

Allowing : İmkan vermek. Düşünmek. İzin vermek. Kabul etmek. Koyvermek. Bırakmak. Göz önüne almak. İtiraf etmek. Fikrinde olmak.

 

Adapted for : -e uygun olmak. Uygun olması için.

Brought : Vermek (ceza). Kazandırmak. Verilen. Razı etmek. Getirtilen. Getirilmiş. İkna etmek. Celp olunan. Neden olmak.

Behoove : İcap etmek. Yakışmak. Düşmek (iş). Gerekmek. Yaraşmak.

Bear synonyms : have young, bear somebody a grudge, dodgers, yahoo, jobbers, stood, bring about, allow, appeal, feed on, stands, administers, enjoyed, enjoys, behove, be cut out for, behooved, befitted, boorish, spited, purveys, palooka, annuls, enduing, deliver, gamble, foal, faces, caused, scalper, base upon, bonk, digests.

Bear zıt anlamlı kelimeler, Bear kelime anlamı

Lack : Yoksun olmak. Eksiklik. -den yoksun olmak. Yoksun kalmak. -sizlik çekmek. Yokluk. Olmayış. -sizlik. İhtiyacı olmak. Olmamak.

Forbid : Yasak etmek. Yasaklamak. Menetmek. Memnu kılmak. Haram etmek. Olanak vermemek. Men etmek. Engel olmak.

Disallow : Menetmek. Müsaade etmemek. Golü iptal etmek. Saymamak. İnkar etmek. Reddetmek. İptal etmek. Kabul etmemek. İzin vermemek. Karşı çıkmak.

Bear ingilizce tanımı, definition of Bear

Bear kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : As, to bear a railroad stock. A bier. To be fruitful, in opposition to barrenness. Barley. To support or sustain. To bear the market. The six-rowed barley or the four-rowed barley, commonly the former (Hordeum hexastichon or H. vulgare). To hold up. Any species of the genus Ursus, and of the closely allied genera. Bears are plantigrade Carnivora, but they live largely on fruit and insects. To endeavor to depress the price of, or prices in. To produce, as fruit.