Captions türkçesi Captions nedir

  • Tutuklama.
  • Başlıklar.
  • Manşet.
  • Sinema, televizyon alanlarında kullanılır.
  • Bir film ya da televizyon görüntüsüne bindirilen ve genellikle yabancı dildeki söyleşmeyi çeviri olarak görüntünün altında veren yazı.
  • Altyazı.
  • Başlık.

Captions ingilizcede ne demek, Captions nerede nasıl kullanılır?

Caption board : Bir film adının, telvizyon izlencesinin alıcıyla saptanması için yazıldığı karton. Başlık kartonu. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır.

Caption buttons : Çubuk düğmeleri. Resim yazısı düğmeleri.

Caption card : Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Çizi kartonu. Çizide kullanılan karton; ölçün boyutu 10x12 inçtir (30,48x25,40 cm).

Caption label : Resim yazısı etiketi.

Caption numbering : Resim yazısını numaralandır.

Add caption type : Resim yazısı türü ekle.

Fault caption : Teknik arıza diyası. Ty. uygulayımsal aksaklığı izleyicilere duyurmak için kullanılan saydam resim. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Uygulayımsal aksaklık resmi.

Caption stand : Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Çizi gerecini, alıcının düzeyinde tutan destek. Çizi desteği.

Small caption button : Küçük resim yazısı düğmeleri.

Flash active caption bar : Etkin yazı çubuğunu yanıp söndür.

İngilizce Captions Türkçe anlamı, Captions eş anlamlısı

 

Sözcükler, direkt olarak Captions ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Cap : Kep. Kapamak. Kapak. Tamamlamak. Bit takımyıldızın ve bir burcun adı; oğlak takımyıldızı ve oğlak burcu. Geçmek. Geçme taba. Ökaryotik mrna'nın 5' ucundaki yapı. transkripsiyondan sonra 5' gtp'nin üç fosfatı ile mrna' nın uç bazının birleşmesi ile oluşan, ilave g metil grubu ihtiva eden koruyucu nükleotit dizisi. aktin filamentinin (+) ya da (-) ucunda monomerlerin dağılmasını önleyen gcap 39, severin, gelsolin, villin gibi proteinler. iskelet kasında aktin filamentlerinin z ucunda cap z, diğer ucunda tropomodulin proteinleri. 3.lac operonunda bulunan operatör ve promoter kısımlarının dnaaz bir tarafından parçalanmasına karşı koruyan üç protein. Kapatmak.

Frilling : Fırfır yapmak. Kırıştırmak. Fırfır. Kumaşa dikilmiş olan süsleyici fırfır. Gösteriş. Volan. Kıvırmak. Süs. Farba.

Headline : Afişte ismi olmak. Özet haber. Sıralanmak. Serlevha. Haber başlığı. Afişteki isim. Gazete manşeti. Manşette vermek. Başlık koymak.

Frill : Farba. Gösteriş. Fırfır yapmak. Volan. Kırışmak. Saçak gibi tüyler. Farbala. Gereksiz süs. Kıvırmak.

Arrestment : İhtiyati haciz. Mülkiyeti muhafaza.

Streamers : Flama. Bandrol. Serpantin. İnce uzun bayrak. Flandra. Fors. Serpantin (renkli kağıttan yapılmış). Işık huzmesi. Kağıt şerit.

Heading : Rota. Konu. Kafa vuruşu. Serlevha. İlerleme galerisi. Başlık (yazıda). Başı çekme. Bilgisayar, gümrük, madencilik alanlarında kullanılır. Yeraltı geçidi.

Bonnets : Kaporta. Motor kapağı. Kaput. Kep. Bağcıklı bone. Şapka. Başlık giydirmek. Kapak. Bone.

 

Coiffures : Saç modeli. Saç tuvaleti. Kuaförlük. Saç biçimi. Saç stili.

Duress : Hapis. Cebir. Şantaj. Baskı. Zorlama. Tehdit. İcbar. Tazyik.

Captions synonyms : coiffure, entrapment, warn, admonish, headlined, titles, attentiveness, copped, arresting, arrest, streamer, monish, chapiter, subbings, cuffing, cops, streamer headline, cap nut, bedhead, bolster, bonneting, duresses, sub, screamer, subtitle, headlines, strip title, apprehensions, detention, cuff, headings, cop, carefulness.

Captions zıt anlamlı kelimeler, Captions kelime anlamı

Incaution : Acelecilik. Dikkatsiz olma durumu. Tedbirsizlik. Dikkatsizlik.

Inattentiveness : Dikkatsizlik. Savrukluk. Dalgınlık.

Incautious : Gafil. İhtiyatsız. Düşüncesiz. Tedbirsiz. Hazırlıksız. Dikkatsiz. Sakıntısız.

Captions antonyms : careless, adventurous.