Car nedir, Car ne demek

  • Çağrı, tellal ile duyurma.
  • Tehlike durumu.
  • İlan.
  • Kadınların örtündükleri çarşaf, zar (III)

Yerel Türkçe anlamı:

Çarşaf, siyah üstlük.

Dilek, rica.

[Bakınız: cer]

Uçurum.

1.bk. çarşak-

Süt süzmeye yarayan aygıt.

Tehlike durumu, imdat

Ateşli kül.

Kayalık yamaç yer.

İğ ve iğlerin ip takmak için yapılmış olan çengeli.

Çağrı, tellâl ile duyurma.

Dilenme, toplama

Bel bağı.

Tehlike hali, imdat, yardım: Çok darda kalmıştım carıma yetişti.

Torba.

Dölyatağı, yavruyu saran zar, eş.

Hayaları hastalıklı olan (kimse).

[Bakınız: çarşak-2]

Zanaat Ticaret alanındaki sözlük anlamı:

Başörtüsü. (Çaltı *Gelendost -Isparta; Başköy *Tavşanlı -Kütahya)

Eteklik. (Yeşilköy *Gelendost -Isparta)

Diğer sözlük anlamları:

[Bakınız: çar]

Car tanımı, anlamı:

Car etmek : Nara atmak, haykırmak. ilan etmek.

Carcar : Geveze, yaygaracı.

Car car : Çok ve yüksek sesle, gürültülü bir biçimde (konuşmak).

Çağrı : Birinin bir yere gelmesini isteme, davet. Çağrı cihazı.

İle : Kelimenin sonuna geldiğinde birliktelik, beraberlik, araç, neden veya durum anlatan cümleler yapmaya yarayan bir söz. Bazı soyut adlara getirildiğinde "... olarak, ... bir biçimde" anlamında durum zarfları oluşturan bir söz. Cümle içinde aynı görevde bulunan iki ögeyi birbirine bağlamaya yarayan bir söz.

 

Duyurma : Duyurmak işi.

İlan : Açıkça bildirme, açıkça duyurma. Duyuru.

Tehlike : Büyük zarar veya yok olmaya yol açabilecek durum, muhatara. Gerçekleşme ihtimali bulunan fakat istenmeyen sakıncalı durum.

Çarşaf : Kadınların kullandığı ve baştan örtülen, pelerinli, eteklikli sokak giysisi. Yatağın üstüne serilen veya yorgan kaplanan bez örtü.

Zar : Tavla ve başka oyunlarda kullanılan kemik, fil dişi, plastik vb. maddelerden küp olarak yapılmış olan ve altı yüzünde, birden altıya kadar benekler bulunan oyun aracı. İnce ve yumuşak yaprak biçimindeki organlar veya organ bölümleri, çeper. Birbirine sımsıkı yapışık hücre veya moleküllerden oluşan ve bitkilerin çeşitli bölümlerini bir kın gibi saran ince tabaka, cidar, çeper. İnce perde veya örtü. Car.

Car elemek : Açıklamak, söylemek: Özü günahını diliynen careledi.

Car yetmek : İşe yaramak.

Diğer dillerde Car anlamı nedir?

İngilizce'de Car ne demek? : n. automobile; railroad car; elevator

conj. because, for, due to the fact that

n. bus, car, motor

Fransızca'da Car : çünkü, zira

Almanca'da Car : n. Ausruf, Ruf

Rusça'da Car : n. чаршаф (M), крик (M), призыв (M)