Careered türkçesi Careered nedir

  • Son hızda gitmek.
  • Uğraşı.
  • Uğraş.
  • Meslek hayatı.
  • Kariyer.
  • Koşmak.
  • Sürat.
  • Hız yapmak.
  • Meslek yaşamı.
  • Dörtnala koşmak.

Careered ingilizcede ne demek, Careered nerede nasıl kullanılır?

Career army : Daimi ordu. Düzenli ordu.

Career aspiration : Profesyonel tutku. Mesleki hedef. Kariyer özlemi.

Career development : Mesleki gelişim. Profesyonel yeteneklerin gelişimi. Kariyer geliştirme. Kariyer gelişimi. Profesyonel gelişim.

Career man : Kariyer yapan kimse. Kariyer adamı.

Career service : Uzun dönemli askeri hizmet.

Career woman : Bir uzmanlık alanında tam zamanlı çalışan kadın. Meslek sahibi kadın.

Career soldier : Uzmanlığından dolayı orduya seçilen kimse. Uzman asker.

Embark on a career : Bir mesleğe başlamak.

In full career : Bütün hızı ile. Olanca hızıyla. Son süratte. Tam hızla. Tüm hızıyla.

Academic career : Akademik kariyer. Eğitim görme mesleği. Üniversitede veya yüksekokulda uzmanlık alanı.

İngilizce Careered Türkçe anlamı, Careered eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Careered ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Avocations : Hobi. Meşguliyet. Meslek. Merak. İş. Birinin asıl işi dışında yaptığı bir iş.

Pace : Tempo. Hız. Ağır ya da düzgün adımlarla yürümek. Adımla ölçmek. Volta atmak. Adım. Koşu ya da yürüyüş hızını belirlemek. Uygun adım yürüyüş. Gezinmek.

 

The profession : Beyan. Yemin. Meslekten kişiler. İddia. Meslektaşlar. İleri sürme. Uzmanlık alanı. İşkolu.

Exertions : Emek. Gayret. Zahmet. Sarfetme. Çaba.

Harnesses : Kullanmak. Koşum takmak.

Engagement : Söz. Görev. Nişanlanma. Sözleşme. Birbirine geçme. Randevu. Çarpışma. Nişan. Mülakat.

Advancement : Gelişim. İlerleme. Terakki. Yükselme. Gelişme. Terfi. Tekamül.

Hurries : Acele. Hızlandırmak. Telaş. Çabuk olmak. Acele ettirmek. İvmek. Acele etmek. Hız vermek. Aceleye getirmek.

Occupation : Meslek. İş. Oturma. İstila. Bir kimsenin geçimini sağlamak için sürekli yaptığı; bilgi, eğitim veya yaratıcı güç gerektiren etkinlik. Kullanan. Tasarruf. Zorla alma.

Syntonize : Uydurmak. Radyo verici –alıcısını ayarlamak. Ayarlamak.

Careered synonyms : professional life, line of work, onward motion, job, vocations, leg it, specialty, pastimes, specialism, careers, clips, progress, career, exertion, briskness, hurry, speed up, rapidity, quickness, business, specialization, progression, advance, coursed, speed, harnessed, procession, galloped, fleetingness, pastime, occupations, employment, harness.

Careered zıt anlamlı kelimeler, Careered kelime anlamı

Retreat : Yeniden işlemek. Çekilmek. Yeniden bakım yapmak. Köşesine çekilmek. İnziva köşesi. Gerilemek. Geri hamle yapmak. Gerileme. Ricat etmek. İnzivaya çekilmek.

Troubled : Dert sahibi. Kederli. Sıkkın. Belalı. Meraklı. Rahatsız. Tasalı. Sıkıntılı. Sorun edilen. Sorunlu.