Chemical change türkçesi Chemical change nedir

  • Kimyasal değişme.
  • Bir özdeğin moleküllerindeki atomların artma, azalma ya da yeniden düzenlenmesiyle kimyasal bileşiminde oluşan değişme.
  • Kimya alanında kullanılır.
  • Kimyasal değişim.
  • Kimyasal değişiklik.

Chemical change ingilizcede ne demek, Chemical change nerede nasıl kullanılır?

Chemical : Kimyasal atık. Kimyevi. Şimik. Kimyasal madde. Kemikal. Kimya. Kimya bilimiyle ilgili olan. Kimyasal (madde). Kimyasal.

Change : Para bütünlemek. Değişiklik. Yer değiştirme. Bozmak. Değişikliğe gitmek. Haline gelmek. Ufak para. Aktarmak. Değiş tokuş etmek. Değişmek.

Chemical action : Kimyasal etki.

Chemical adsorption : Kimi gaz özdeciklerinin, bir katının yüzeyine kimyasal bağlarla tutunması olayı. Kimyasal yüzerine. Fizik, kimya alanlarında kullanılır. Kimyasal yüzerme. Kimyasal adsorpsiyon.

Chemical affinity : Kimyasal afmite. Kimyasal yatkınlık. Kimyasal ilginlik. Kimyasal afinite. Kimyasal ilgi.

Chemical agent : Kimyasal ajan. Kimyasal silah. Kimyasal etmen. Kimyasal madde. Kimyasal harp maddesi. Kimyasal.

İngilizce Chemical change Türkçe anlamı, Chemical change eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Chemical change ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Aliphatic saturated compounds : Molekülündeki karbonlar arasında tek bağlar bulunan organik bileşikler. örn. propan (. Alifatik doymuş bileşikler.

 

Acid radical : Bir ya da daha fazla hidrojen iyonları kaybından yaratılan kökçe. Asidik hidrojeni ayrıldıktan sonra kalan asit molekül kalıntısı. Asit kökü. Bir asit molekülünün, yükünleştiğinde protonlarından ayrılan ve tepkimelerde tek bir parça gibi davranan no3-, so24 gibi, eski yüklü parçası. Bir asidin negatif parçası.

Acier inoxydable : Paslanmaz çelik. Krom, nikel gibi uygun metallerin katkısıyla havanın, nemin ve pek çok kimyasal özdeğin etkisine karşı dayancı artırılmış olan çelik türü.

Activated coal : Etkin kömür. Çözeltilerden renk giderme ya da gaz karışımlarından kimi gazlan ayırma amacıyla yüze yutma özelliği geliştirilmiş kömür. Aktif kömür. Etkinleştirilmiş kömür.

Additive : Toplamsal. Katkı. Toplanır. Katılan kimyasal madde. Çoğalan. Katkı maddesi. Katık. Ek katkı. İlave.

Aliphatic compounds : Alifatik bileşikler. Düz ya da dallanmış karbon iskeletinden türemiş olan hidrokarbonlar sınıfı. örn.

Alcohols : İspirto. [#alkol Alkoller]. Alkol. Bir ya da daha çok hidroksil kökü içeren ve (r) bir aril ya da alkil kökü olmak üzere, r—oh genel formülü ile gösterilen alifatik bileşikler. örn. etil alkol (c2h5oh). İçki.

 

Alcoholometry : Alkol ölçüm. Alkollü bir çözelti içinde yoğunluk ölçülmesi yoluyla alkol niceliğini belirleme yöntemi. Bir içkide saf alkol seviyesini ölçme ve doğrulama yöntemi. Alkolölçüm. Alkolometri.

Acidimetry : Bir asitli çözeltiyi, ölçün baz çözeltisiyle tepkimeye sokarak asitlik derecesini belirleme yöntemi. Asitölçüm. Bir asidin etkisinin ölçüldüğü süreç. Asit ölçümü. Asidimetri. Asit ölçme. Asidimetre. Asitimetre.

Active metals : Etkin metaller. Aktif metaller. Demir, çinko gibi ölçün elektrot potansiyelleri hidrojeninkinden daha düşük olan metaller.

Chemical change synonyms : acid salt, active passive metal, aldehydes, alicyclic compounds, additive properties, alabaster.