Chemical türkçesi Chemical nedir

Chemical ile ilgili cümleler

English: Do you know the chemical formula of phenol?
Turkish: Fenolün kimyasal formülünü biliyor musun?

English: Chemical symbols are used to identify chemical elements.
Turkish: Kimyasal semboller kimyasal elementleri tanımlamak için kullanılır.

English: Can you draw the chemical structure of phenol?
Turkish: Fenolün kimyasal yapısını çizebilir misin?

English: All life is based on chemistry and all living things are composed of chemical compounds.
Turkish: Tüm yaşam kimyaya dayalıdır ve yaşayan her şey kimyasal bileşiklerden oluşur.

English: 'Radioactivity' is a chemical term.
Turkish: Radyoaktivite, kimyasal bir terimdir.

Chemical ingilizcede ne demek, Chemical nerede nasıl kullanılır?

Chemical action : Kimyasal etki.

Chemical adsorption : Fizik, kimya alanlarında kullanılır. Kimyasal adsorpsiyon. Kimyasal yüzerine. Kimyasal yüzerme. Kimi gaz özdeciklerinin, bir katının yüzeyine kimyasal bağlarla tutunması olayı.

Chemical affinity : Kimyasal ilginlik. Kimyasal yatkınlık. Kimyasal afinite. Kimyasal afmite. Kimyasal ilgi.

Chemical agent : Kimyasal harp maddesi. Kimyasal. Kimyasal ajan. Kimyasal etmen. Kimyasal madde. Kimyasal silah.

 

Chemical ammunition : Patladığında ölümcül toksik kimyasallar yayan patlayıcılar. Kimyasal silahlar. Kimyasal cephane. Kimyasal mühimmat.

Chemical bond : Birden fazla atomu veya iyonu bir arada tutan çekim kuvveti. Kimyasal bağ.

Chemical balance : Laboratuar terazisi.

Chemical antagonism : Agonistin, antagonist ilaçla kimyasal olarak birleşmesi sonucu etkisiz duruma getirilmesi olayı. Kimyasal antagonizma.

Chemical bonds : Bileşiklerin ya da monomer moleküllerinin aralarındaki bağlar. Kimyasal bağlar.

Chemical analysis of feeds : Yemlerin kalitesinin belirlenmesi amacıyla yapılan ve weende analiz yöntemine göre kuru madde, ham protein, ham selüloz, ham kül, ham yağ, ayrıca kaba yemler için nötral deterjan fiberle asit deterjan fiber gibi hücre duvarı elemanlarının tayini. Yemlerin kimyasal analizi.

İngilizce Chemical Türkçe anlamı, Chemical eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Chemical ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Aesculin : Eskülin.

Larvicide : Kurtçuk-kıran. Larvisid. Tırtılları, sinek ve solucan kurtçuklarını öldüren ilaç. Larva öldürücü. Kurtçukkıran. Böcek larvası öldürücü.

Chemistry : Madde yapısı. Kimya bilimi. Simi. Kemistri. Yalınç cisimlerin özelliklerini, bu cisimlerin molekülce birbiri üzerindeki etkilerini ve bu etkileşimden ortaya çıkan bileşimleri inceleyen bilim. öğrencilere doğayı oluşturan özdeklerin yapısını, bu özdeklerin hangi koşullar altında ve hangi ilkelere göre birleştiğini ve değiştiğini anlatmak; kimyanın bugünkü uygarlığa ve teknik gelişmelere olan katkısını açıklamak; kimya olayları ile canlıların yaşayışı arasındaki sıkı bağları göstermek amacıyla orta dereceli okullarda okutulan ders. Yapı. Doğal etkileme. Eğitim, kimya alanlarında kullanılır. Özdeklerin temel yapılarını, bileşimlerini, dönüşümlerini; çözümleme, bireşim ve üretim yöntemlerini inceleyen bilim dalı.

 

Alar : Koltuk altı ile ilgili (anatomi terimi). Kanat şeklinde. Yaprak ve gövde arasında (botanik terimi). Kanatlı. Kanatsı.

Restrainer : Hayvan hareketlerini kısıtlayan alet veya makine. Etki geciktirici madde.

Phytochemical : Fitokimyasal. Bitki kimyasal. Fitokimyasal madde. Bitki kökenli kimyasal.

Chemical warfare : Kimyasal silah. Kimyasallarla yapılan savaş. Kimyasal harp. Kimyasal savaş.

Congener : Benzer. Türdeş. Aynı türden olan. Aynı cins veya familya üyesi. Aynı türden şey. Aynı cinsten. Türdeş canlı. Aynı sınıftan.

Chemistries : Doğal etkileme. Kimyası. Kemistri. Simi. Kimya bilimi. Madde yapısı. Yapı.

Chemical synonyms : daminozide, plant food, bacteriacide, carbon tetrahalide, soil conditioner, weedkiller, stinks, cyanamide, chemical substance, stuff, herbicide, chemicals, fraction, carrier, fertilizer, fumigant, explosive, bactericide, chemic, chemical compound, pesticide, ergotinine, chem, flux, chlorophenol, fertiliser, product, reactant, softener, stabilizer, chemical agent, intermediate, weed killer.

Chemical ingilizce tanımı, definition of Chemical

Chemical kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : A substance used for producing a chemical effect. Pertaining to chemistry. Chemical combinations. Employed in the processes of chemistry. Characterized or produced by the forces and operations of chemistry. As, chemical changes. A reagent.