Chemistries türkçesi Chemistries nedir

  • Simi.
  • Kimya bilimi.
  • Yapı.
  • Madde yapısı.
  • Kimya.
  • Kemistri.
  • Kimyası.
  • Doğal etkileme.

Chemistries ingilizcede ne demek, Chemistries nerede nasıl kullanılır?

Biochemistries : Biokimya. Hayati kimya. Biyoşimi. Dirim kimyası. Yaşam kimyası. Biyokimya.

Chemistry : Kimyası. Kimya. Kimya bilimi. Yapı. Özdeklerin temel yapılarını, bileşimlerini, dönüşümlerini; çözümleme, bireşim ve üretim yöntemlerini inceleyen bilim dalı. Eğitim, kimya alanlarında kullanılır. Simi. Yalınç cisimlerin özelliklerini, bu cisimlerin molekülce birbiri üzerindeki etkilerini ve bu etkileşimden ortaya çıkan bileşimleri inceleyen bilim. öğrencilere doğayı oluşturan özdeklerin yapısını, bu özdeklerin hangi koşullar altında ve hangi ilkelere göre birleştiğini ve değiştiğini anlatmak; kimyanın bugünkü uygarlığa ve teknik gelişmelere olan katkısını açıklamak; kimya olayları ile canlıların yaşayışı arasındaki sıkı bağları göstermek amacıyla orta dereceli okullarda okutulan ders. Madde yapısı. Kemistri.

Chemistry department : Kimya bölümü.

Chemistry lab : Kimya laboratuvarı.

Chemistry laboratory : Kimya laboratuvarı. Kimyahane.

Anorganic chemistry : Anorganik kimya. Organik olmayan maddelerle ilgili olan kimya dalı.

Cell chemistry : Hücre kimyası. Hücrenin içindeki kimyasal maddelerin incelenmesi.

 

Bachelor of chemistry : Kimya mezunu. B.c. Kimya alanında lisans diploması sahibi mezun.

Applied chemistry : Uygulamalı kimya. Uygulamada kullanılan kimya teorisi.

Abc of chemistry : Kimyanın abc'si. Kimyanın belli başlı temelleri.

İngilizce Chemistries Türkçe anlamı, Chemistries eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Chemistries ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Artifact : Özellikle ilk insanların meydana getirdiği sanat eseri. Yapay olgu. İnsan eliyle yapılmış şey. Elişi. Eser. İnsan eliyle yapılan şey. Yapay doku. İlk insanların yaptığı sanat eseri.

Bloodings : Asalet. Kan. Kan bağı. Dem. Huy. Adam öldürme. Akrabalık. Soy.

Bdg : Building (bina). Bina.

Bloods : Los angeles'ta başlayan ve tüm birleşik devletler'e yayılan sokak çetesi (crips'in baş rakibi). Dem. Akrabalık. Asalet. Adam öldürme. Huy. Kan. Soy. Kan bağı.

Blooding : Kan. Adam öldürme. Kan bağı. Soy. Dem. Huy. Akrabalık. Asalet.

Blood : Dem. Kan. Akrabalık. Kan bağı. Adam öldürme. Huy. Asalet. Hayvanlarda vücut boşluğu içinde ya da kapalı damarlar içerisinde dolaşan hücreler ile oksijen, karbondioksit, hormonlar, besin, boşaltım ve bağışıklık maddelerini taşıyan sıvı. omurgalılarda oksijenin ve karbondioksitin taşınmasında görev yapan kırmızı kan hücreleri ile organizmanın savunmasında görev yapan beyaz kan hücreleri ve kanın pıhtılaşmasında görevli olan kan pulcukları ve serumdan oluşur. Soy.

Beings : Yaradılış. Varlık. Olma. Varoluş.

Building : İnşaatçılık. Bir yapının yapılması eylemi. İnşa etme. Yapım. İnşaat. İnşa. Duvarlar ya da sütunlar üstüne oturtulmuş bir çatısı bulunan, insanların, hayvanların ve malların barınması ya da başka gereksinmeleri karşılamaları amacıyla yapılmış; bir yapıtasarcılık ürünü. Bina. Kurma.

 

Artefact : İlk insanların yaptığı sanat eseri. Yapay doku. İnsan yapımı. Yapaylık. Özellikle ilk insanların meydana getirdiği sanat eseri. Yapay olgu. Eser. İnsan eliyle yapılmış şey. İnsan eliyle yapılan şey.

Build : Kümelenmek. İnşa etmek. Oluşturmak. Gelişmek. İnşaatçılık yapmak. Kurmak. Toparlanmak. Beden yapısı. Toplamak. Bel bağlamak.

Chemistries synonyms : stinks, chemical, chemical science, chemistry, bldg, being, architecture, architectures.