Chemical process türkçesi Chemical process nedir

  • Kimyasallar sebebiyle meydana gelen işlem.
  • Kimyasalların sebep olduğu faaliyetler.
  • Kimyasal işlem.
  • Kimyasal işleme.
  • Kimyasal süreç.

Chemical process ingilizcede ne demek, Chemical process nerede nasıl kullanılır?

Chemical : Kimya bilimiyle ilgili olan. Şimik. Kimyasal. Kimyevi. Kemikal. Kimyasal (madde). Kimyasal atık. Kimya. Kimyasal madde.

Process : Dava açmak. Özel işlem uygulamak. Proses. Süregelen bir oluşum ya da yürümekte olan işlem. İşlemek. İşlem. Gidiş. Bir olayın düzenli olarak ve birbirini izleyen değişmelerle gelişmesi, başka bir olaya dönüşmesi. Belli bir sonuca götüren işlem basamakları dizisi. Usul.

Chemical action : Kimyasal etki.

Chemical adsorption : Fizik, kimya alanlarında kullanılır. Kimi gaz özdeciklerinin, bir katının yüzeyine kimyasal bağlarla tutunması olayı. Kimyasal adsorpsiyon. Kimyasal yüzerine. Kimyasal yüzerme.

Chemical affinity : Kimyasal afinite. Kimyasal ilgi. Kimyasal ilginlik. Kimyasal yatkınlık. Kimyasal afmite.

Chemical agent : Kimyasal etmen. Kimyasal ajan. Kimyasal madde. Kimyasal silah. Kimyasal. Kimyasal harp maddesi.

İngilizce Chemical process Türkçe anlamı, Chemical process eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Chemical process ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Chemical treatment : Kimyasal arıtma. Kimyasal muamele. Kimyasal mumamele. Kaba yemlerdeki selülozun sindirimini artırmak için yem maddesinin asit veya alkalilerle işlenmesi.