Cipher türkçesi Cipher nedir

 • Önemsiz kimse.
 • Anahtar.
 • Hiç olan şey.
 • Parola.
 • Sıfır.
 • Şifre ile yazmak.
 • Hesap.
 • Hesaplamak.
 • Bilgisayar alanında kullanılır.
 • Hiç.
 • Günümüz rakamları.
 • Şifrelemek.
 • Aritmetik yapmak.
 • Şifre.
 • Önemsiz biri (nüfuz açısından).

Cipher ile ilgili cümleler

English: Investigators are trying to decipher what happened.
Turkish: Müfettişler ne olduğunu çözmeye çalışıyor.

Cipher ingilizcede ne demek, Cipher nerede nasıl kullanılır?

Cipher code : Şifre kodu.

Cipher key : Gizlem göstergelerinin çözümüne yarayan yöntem, ya da gizlem göstergelerinin karşılıklarını kapsayan çizelge. Gizlemaçar. Şifre anahtarı.

Cipher machine : Şifre makinesi.

Cipher message : Şifreli mesaj. Şifreli mektup.

Cipher out : Deşifre etmek. Keşfetmek. Çözmek. Araştırıp bulmak.

In cipher : Şifreli.

Substitution cipher : Ornatımla kriptolama. İkame usulü ile şifreleme.

Ciphertext : Şifreli metin. Deşifre etmek için anahtara sahip olan bir adrese gönderilen kodlu mesaj (bilgisayar).

Ciphered : Şifreli.

Transposition cipher : Sıra değiştirmeli kripto. Yer değiştirme şifresi. Karılmalı kripto. Karılmaya dayalı kripto.

İngilizce Cipher Türkçe anlamı, Cipher eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Cipher ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Key : Tutturmak. Ana. Coşturmak. Boru, burmaç, somun vb. sıkıştırıp gevşetmeye, bir kilidi açıp kapamaya yarayan araç. Sıkıştırmak. Tespit etmek. Tuş. Akort etmek.

Acception : Onaylama. Kabul edilmiş anlam. Kabul. Benimseme.

Diddly : Çok az miktarda olarak. Beş para etmez. Zerre kadar. (argo) hiçbir şey (negatif bir anlatımdan sonra kullanılır).

Naught : Hiçbirşey. Dretnot. Hiçlik. Başarısız kalmak. Hiçbir şey. Hava.

Nonstarter : Umutsuz kimse. Umutsuz girişim. Başarılı olması olası olmayan kimse veya şey. Başarısız. Ezik kimse. Başarısız insan. Yarışta koşamayan at. Yarışma başlamadan yarışmadan yarılan kimse. Daha başlamadan yarıştan çekilen. Beceriksiz.

Switched off : Kumanda kolu.

Computed : Hesap etmek. Hesaplanmış. Bilgisayar kullanmak.

Assesses : Değerini biçmek. Belirlemek. Para cezası vermek. Talep etmek (bir miktar para). İncelemek. Tayin etmek (para miktarını). Değerini bilmek. Değer biçmek. Tahakkuk ettirmek. Değerlendirme yapmak.

Calculation : Düşünüp taşınma. Maloluş sayışımları. Hesaplama. Hesap sonucu. Çıkar hesabı. Tahmin. Öngörü. İşletmede üretim öğelerinin kullanılması sonucu üretim giderlerini ayrı ayrı sayışımlamak ve bu giderleri üretim birimi sayısına bölerek işletmeye maloluş değerlerini saptamak için yapılan sayışmaların tümü.

Cipher synonyms : consigne, abbreviate, buzzword, encrypt, encodes, calculate, calculus, encode, for nuts, cotter, far from, inscribe, countersigns, arabic figures, by any means, paroles, calculating, featherweight, enciphered, accelerator key, codify, absolute loader, for the life of me, aught, clef, calc, abort, access control entry, accounts, computes, ciphers, check out, clues.

 

Cipher zıt anlamlı kelimeler, Cipher kelime anlamı

Decode : Deşifre etmek. Şifre çözmek. Çözmek. Şifreyi çözmek. Veriye önceden uygulanmış bir düğümün etkisini kaldırmak üzere, veriyi ters yönde çevirmek. Çözmek (şifreyi). Düğümçözmek. Kod açmak. Kod çözmek. Şifresini çözmek.

Divide : Bölmek. Dağıtmak. İkiye ayırmak. Kırışmak. Kesmek. Ayrılmak. Bölme. Paylaşma, paylara ayırma. Araları açık olmak. Ayırmak.

Integrate : Birleşmek. Birleştirmek. Bütünlemek. Değişken aralıkları ile her aralıktaki işlev değerleri çarpımları toplamının, aralıklar küçüldükçe vardığı erey işlevini bulmak. Tümlevini almak. Kaynaştırmak. Entegre etmek. Entegrasyon yapmak. İlave etmek. Tamamlamak.

Cipher antonyms : add, differentiate, multiply, subtract.

Cipher ingilizce tanımı, definition of Cipher

Cipher kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : To do sums in arithmetic. A character [0] which, standing by itself, expresses nothing, but when placed at the right hand of a whole number, increases its value tenfold. To use figures in a mathematical process. To write in occult characters. Of the nature of a cipher. Of no weight or influence.