Decode türkçesi Decode nedir

 • Kodçözmek.
 • Çözmek.
 • Veriye önceden uygulanmış bir düğümün etkisini kaldırmak üzere, veriyi ters yönde çevirmek.
 • Şifreli yazıyı okumak.
 • Şifre çözmek.
 • Kod çözmek.
 • Düğümçözmek.
 • Deşifre etmek.
 • Şifresini çözmek.
 • Şifreyi çözmek.
 • Çözmek (şifreyi).
 • Bilgisayar, bilişim alanlarında kullanılır.
 • Kod açmak.

Decode ile ilgili cümleler

English: Ali couldn't decode the secret message.
Turkish: Ali gizli mesajın şifresini çözemedi.

English: Have you decoded the message yet?
Turkish: Henüz mesajı deşifre ettin mi?

English: Have you decoded it?
Turkish: Onun şifresini çözdün mü?

English: Can you decode it?
Turkish: Onu deşifre edebilir misin?

English: I can't decode the message.
Turkish: Mesajı deşifre edemiyorum.

Decode ingilizcede ne demek, Decode nerede nasıl kullanılır?

Decoded : Çözmek. Şifre çözmek. Şifreli yazıyı okumak. Şifreyi çözmek. Şifresini çözmek. Çözmek (şifreyi). Kod açmak. Kodçözmek. Kod çözmek. Deşifre etmek.

Decoder : Sinyal çözücü. Kod açar. Renk çözücü. Düğümlenmiş verileri çözmeye yarayan aygıt ya da yordam. Düğümçözücü. Kod çözücü. Renkli almaçta, bileşik renk imini, üç birincil renge ayıran aygıt. Şifreli yayını çözen aygıt. Şifre çözücü. Bilgisayar, bilişim, sinema, televizyon alanlarında kullanılır.

 

Decoders : Kodçözücü. Kod çözücü. Şifreli yayını çözen aygıt. Şifre çözücü. Kod açar. Sinyal çözücü.

Decodes : Şifreyi çözmek. Şifre çözmek. Deşifre etmek. Şifresini çözmek. Çözmek (şifreyi). Kod açmak. Şifreli yazıyı okumak. Kodçözmek. Kod çözmek. Çözmek.

Color decoder : Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Renk çözücü. Renkli almaçta, bileşik renk imini, üç birincil renge ayıran aygıt.

Uudecode : Kullanıcılara haber grubu mesajları veya elektronik iletilerden kod çözücüyle çözülmüş ikili dosyalar indirme olanağı veren program (bilgisayar). Metinselden kod çözme.

Decoding : Deşifrasyon. Şifreyi çözme. Dizgi okuma. Kodlama. Düzgü çözme. Deşifre etme. Şifre çözme. Kod açma. Düğüm çözme.

Colour decoder : Renk çözücü.

Art deco : Cüretkar renklerin ve ana hatların kullanıldığı 1920'lerde ve 1930'larda popüler olan iç dizayn. Geometrik şekillerin. Mimarlık ve mücevherat tarzı.

Decocinate : Dekokinat. Kanatlılarda koksidiyoz etkenlerine karşı kullanılan kinolon türevi bir ilaç.

İngilizce Decode Türkçe anlamı, Decode eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Decode ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Deciphers : Anlamını çözmek. Çözmek (şifre vb). Yorumlamak. Kripto çözmek.

Cast loose : Ayırmak.

Decryptions : Kripto çözme. Deşifrasyon. Şifre çözme. Gizli anahtar veya şifre ile veri deşifre etme (bilgisayar). Kod çözme. Kod açma.

Crack : Çatlatmak. Kırmak. Çatallaşmak (ses). Çatlak. Çökmek. Yarılmak. Çatırdamak. Çatırtı. Çıtlatmak. Şaklatmak.

 

Unscramble : Düzeltmek.

Decipher : Yorumlamak. Anlamını çözmek. Kripto çözmek.

Conclude : Sona ermek. Bağlamak. Karara varmak. Sona erdirmek. Bitirmek. Anlaşmak. Halletmek. Sonuç çıkarmak. Bitmek. Sonucuna varmak.

Divulged : Açığa vurmak. Açıklamak. Yaymak. Söylemek. Ortaya dökmek. İfşa etmek. İfşaat.

Cut loose : İlişkiyi kesmek. Kendini tutmamak. Ayrılmak. Vazgeçmek. Kurtlarını dökmek. Aşka gelmek. Gayrete gelmek. Cıvıtmak. Baskıdan kurtarmak.

Decrypt : Kriptolu bir metni açmak. Bir kodu deşifre etmek. Çözmek (şifre vb). Şifresini çöz. Şifre kırmak. Veriden şifreyi kaldırmak. Şifre çöz. Şifreyi açma.

Decode synonyms : divulges, deciphering, decodes, compounding, assoil, decrypting, divulge, decrypts, deciphered, cipher out, uncovers, excuss, breaks, uncover, break a code, decoded, decryption, rewrite, break, divulging, compounded.

Decode zıt anlamlı kelimeler, Decode kelime anlamı

Encode : Şifrelemek. Düğümleme. Enkode etmek. Kodlu metin. Kapamak. Kodlama. Bilgisayar, bilişim alanlarında kullanılır. Düğümlemek. Kodlamak. Veriyi, bir düğüm ya da düğümlenmiş damga takımı kullanarak, özgün biçime yeniden çevirilme olanağı sağlayacak biçimde, çevirmek. bu terim, kimileyin veriyi tümüyle özgün biçime yeniden çevirme olanağı bulunmadığında da kullanılmaktadır.