Cogitate türkçesi Cogitate nedir

  • Kavram yaratmak.
  • Ciddi olarak düşünmek.
  • İyice düşünmek.
  • Düşünmek.
  • Enine boyuna düşünmek.
  • İcat etmek.
  • Dikkatle düşünmek.
  • Bulmak.
  • Düşünüp taşınmak.
  • Tasarlamak.

Cogitate ingilizcede ne demek, Cogitate nerede nasıl kullanılır?

Cogitate over : Düşünüp taşınmak.

Cogitated : Dikkatle düşünmek. Tasarlamak. Bulmak. Ciddi olarak düşünmek. Düşünmek. İcat etmek. Enine boyuna düşünmek. İyice düşünmek. Düşünüp taşınmak. Kavram yaratmak.

Cogitates : Dikkatle düşünmek. Düşünmek. Bulmak. Düşünüp taşınmak. Enine boyuna düşünmek. İcat etmek. Ciddi olarak düşünmek. İyice düşünmek. Kavram yaratmak. Tasarlamak.

Excogitate : Düşünüp bulmak. Düşünmek. Düşünerek bulmak. Çıkarmak. Kafa patlatmak. Üzerinde düşünmek. Kafa yormak.

Excogitated : Düşünmek. Düşünerek bulmak. Çıkartılmış. Çıkarmak. Düşünüp bulunmuş. Düşünülmüş. İcat edeilmiş.

Cogitators : Yansıtan veya tasarlayan kimse. Aksettiren. Kavram yaratan. Yansıtan.

Excogitation : Tasarlama. Çıkartma. Düşünüp bulma. İcat etme. Düşünme.

Excogitating : Düşünüp bulma.

Cogitable : Kavranabilir. Düşünmeye değer. Makul.

Excogitates : Düşünüp bulmak. Üzerinde düşünmek. Düşünmek. Kafa yormak. Çıkarmak. Düşünerek bulmak. Kafa patlatmak.

 

İngilizce Cogitate Türkçe anlamı, Cogitate eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Cogitate ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Dream up : Hayalinde yaratmak. Uydurmak. Hayaline getirmek.

Think over : Üzerinde düşünmek. Üzerinde düşünüp taşınmak. Kafa patlatmak. Kafa yormak. Tekrar düşünmek. Üstünde düşünmek.

Colligate : Bağlamak. Birbirine bağlamak. Birleştirmek.

Contriving : Başarmak. Uydurmak. Yapmak. Becermek. Yolunu bulmak. Akıl etmek. Planlamak.

Debated : Danışmak. Tartışmalı. Tartışmak. Çekişmek. Dikkate almak.

Allows : Hesaba katmak. İzin vermek. İmkan vermek. Vermek. Bırakmak. Göz önüne almak. Fikrinde olmak. Ayırmak. İndirim yapmak.

Architect : Yapmak. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Planlamak. Sanat yönetmeni. Yaratıcı. Mimar. Bir filmin bezemlerinin hazırlanmasıyla ilgili tüm işleri yöneten kimse.

Poring : Bir şeye odaklanma. Gözünü dikmek. Dalmak. Konsantre olmak. Dikkat kesilmek.

Ascertain : Araştırmak. Saptamak. Doğrusunu öğrenmek. Anlamak. Doğrusunu bulmak. Tayin etmek. Meydana çıkarmak. Öğrenmek. Belirlemek.

Cogitate synonyms : ruminate, cerebrate, cogitated, devote, detects, meditates, devise, pore, fabricate, contemplates, reflect, devises, father, fathered, allow, allowing, conceives, cerebrating, relate, associate, cogitate over, judge, rationalise, mull, cogitates, blueprinted, ascertains, plan, brainstorm, agonize over, clear up, study, bethink.

Cogitate zıt anlamlı kelimeler, Cogitate kelime anlamı

Dissociate : Çözünmeye uğramak. Ayırmak. Ayrıştırmak. Ayrışmak. Çözüşmek. Ayrı olarak düşünmek. Birbirinden ayrılmak. Ayrı tutmak.

Cogitate ingilizce tanımı, definition of Cogitate

Cogitate kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : To plan. To think over. To think. To engage in continuous thought.