Coke türkçesi Coke nedir

  • Kokain.
  • Dönüştürmek.
  • Taşkömürünün ısıl bozundurulmasından arta kalan, karbonca zengin, gözenekli ve kimyasal bakımdan taşkömüründen daha etkin kömür.
  • Kimya, madencilik alanlarında kullanılır.
  • Koka kola.
  • Kola.
  • Kok.
  • Kok kömürü.
  • Kolalı içecek.
  • Kokkömürü.

Coke ile ilgili cümleler

English: Do you prefer Coke or Pepsi?
Turkish: Kolayı mı ya da Pepsiyi mi tercih edersiniz?

English: I prefer coke to coffee.
Turkish: Kolayı kahveye tercih ederim.

English: Has all the coke been drunk?
Turkish: Bütün kola içildi mi?

English: I want a cheeseburger, a coke and some fries.
Turkish: Ben bir peynirburger, bir kola ve biraz kızartma istiyorum.

English: Coal, charcoal, coke and petroleum coke are used as fuels.
Turkish: Kömür, mangal kömürü, kok kömürü ve petrol koku yakıt olarak kullanılmaktadır.

Coke ingilizcede ne demek, Coke nerede nasıl kullanılır?

Coke breeze : Kok gazı. Kok mıcırı. Kok tozu.

Coke crushing plant : Kok kırma tesisi.

Coke furnace : Kok ocağı. Kok fırını.

Coke oven : Kok fırını.

Coke oven gas : Kok fırını gazı.

Cokery : Kok üretimliği.

Petroleum coke : Yeryağı koku. Petrol koku.

Cokes : Koka kola. Kokkömürü. Dönüştürmek. Kola. Kokain. Kok kömürü. Kolalı içecek. Kok.

Blast furnace coke : Yüksek fırın koku. Metalurjik kok.

 

Coke quenching tower : Kok söndürme kulesi.

İngilizce Coke Türkçe anlamı, Coke eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Coke ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Paste : Üstüne yapıştırmak. Pat. Bilgisayar, veterinerlik alanlarında kullanılır. Yapıştırmak (tutkalla). Ezme. Pasta. Koruyucu, kurutucu ve dağlayıcı amaçlarla, içeriden ve dışarıdan uygulanarak kullanılan, merhemden daha katı kıvamlı ve daha az yağlı bir ilaç biçimi. Yapıştırmak. Hamur.

Starching : Ciddiyet. Kolalamak. Resmiyet. Sertlik. Resmilik. Nişasta. Katılık. Ket. Dinçlik.

Resolving : Azmetmek. Çözümlemek. Karara bağlamak. Karar vermek. Karara varmak. Aklına koymak. Gidermek. Halletmek. Ayrışmak.

Colas : Hayat pahalılığı ödemesi.

Make into : Biçim vermek. -e dönüştürmek. -e haline getirmek.

Coccus : İçli çekirdek. Küresel biçimdeki bakteri hücresi. Koküs (bakteri). Kokuş. Koküs. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Yuvarlak biçimli bakteri hücresi.

Coke synonyms : nose candy, kolas, chang, laundry starch, cokes, poshest, cocaine, converts, powder, change state, c, transforming, cocaines, blow, soda, transform into, convert to, cocci, stiffening, bugles, bugling, make over, transformed, coca cola, snow, soft drink, resolves, pasted, spherical bacterium, starch, bugle, transform, reduces.

 

Coke ingilizce tanımı, definition of Coke

Coke kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Mineral coal charred, or depriver of its bitumen, sulphur, or other volatile matter by roasting in a kiln or oven, or by distillation, as in gas works. It is lagerly used where &?. Smokeless fire is required. To convert into coke.