Starching türkçesi Starching nedir

Starching ingilizcede ne demek, Starching nerede nasıl kullanılır?

Starchiness : Nişastalılık.

Starchier : Karbonhidratlı. Özlü. Nişastalı. Resmi. Sert. Katı. Kolalı. Soğuk.

Starchiest : Sert. Özlü. Resmi. Katı. Nişastalı. Kolalı. Soğuk. Karbonhidratlı.

Starchily : Resmi bir biçimde. Özlü bir şekilde.

Starch equivalent : Nişasta birimi. Kellner tarafından iğdiş edilmiş sığırlar kullanılarak yemlerin değerini değerlendirme sistemi olarak geliştirilen, nişastayla karşılaştırma esasına dayanılarak bulunmuş olan, 1 birimi geviş getirenler için 2360 kalori net enerjiye denk olan enerji birimi, nb. Nb.

Starch sugar : Nişasta şekeri. Glükoz.

Starch factory : Nişasta fabrikası.

Starch paste : Nişasta patı. Nişasta kolası.

Starch molasse : Nişasta melası. Mısır ve sorgum tanelerinin nişastalarının enzimler ve/veya asit kullanmak suretiyle hidrolizlenerek dekstroz üretilmesi sırasında ele geçen, en az % 43 indirgen şeker (dekstroz) ve en az % 50 toplam şeker ve en az % 73 toplam katı maddeler içermesi gereken bir yan ürün.

Starch hydrolysis : İndirgeyici özelliğe sahip olmayan bir polisakkarit olan nişastanın hidrolizinden sonra indirgeyici özellik kazandığını göstermek amacıyla yapılan bir deney. Nişasta hidrolizi.

 

İngilizce Starching Türkçe anlamı, Starching eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Starching ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Gravity : Çekim. Temkin. Yer'in çekme kuvveti. Bir nesne ile bir gökcismi arasındaki ağınımsal çekim kuvveti ile özekkaç itim kuvvetinin, gökcisminin yakınında tartı ile ölçülen birleşik etkisi. Fizik, uzay alanlarında kullanılır. Ciddilik. Önem. Ağırbaşlılık. Büyüklük.

Determinedness : Süreklilik. Kesinlik. Azimlilik. Değişmezlik. Kararlılık.

Ceremonious : Dini törenle ilgili. Resmi. Teklifli. Merasime düşkün. Merasimli. Törensel. Fazlasıyla nazik.

Graveness : Ehemmiyet. Ağırbaşlılık. Önem. Ağırlık.

Hardheartedness : Merhametsizlik. Duyarsızlık. Sıcaklık duygularının olmaması. Taşyüreklilik. Taş kalplilik.

Inflexibility : Bükülmezlik. Azim. Kararlılık. Esneksizlik. Sıkı sıkıya bağlılık. Eğilmezlik.

Youth : Delikanlılık. Delikanlı. Gençler. Ergenlik. Uşak. Gençlik. İnsan hayatının ortalama olarak on altı ile yirmi beş yaşları arasına rastlayan dönemi. gençlerden oluşan topluluk. Genç (adam). Genç.

Asperity : Güçlük. Acı söz. Kabalık. Kötü söz. Pürüzlü. Kaba söz. Davranış. Pürüzlü yüzey. Düzgün olmayan yüzey. Zorluk.

Demureness : Dengelilik. Çekingenlik. Alçakgönüllülük. Ölçülülük.

Pasted : Macun. Pat. Hamur. Yapıştırmak (tutkalla). Yapıştırmak. Üstüne yapıştırmak. Pasta. Yumruk atmak. Ezme.

Starching synonyms : ceremony, cola, amyl, eventfulness, spryness, acerbities, amyls, strength, colas, brusquerie, formalness, cokes, austerity, solemnity, dignity, obstacles, rigidity, soft drink, starch, formality, vigorous, bitterness, farina, paste, sodas, start, momentousness, baulks, conventionalities, durity, exactingness, consistences, stiffening.

 

Starching zıt anlamlı kelimeler, Starching kelime anlamı

Unsurprising : Hayret uyandırmayan. Normal. Afallatıcı olmayan. Şaşırtıcı olmayan.

Closing : Kapatılıyor. Kapama. Uç. Kapatıyor. Yaklaşım. Kapat. Kapanma. Kapanış. Kapatma.