Competent türkçesi Competent nedir

Competent ile ilgili cümleler

English: He was a famous poet and a competent diplomat.
Turkish: O ünlü bir şair ve yetenekli bir diplomattı.

English: I think he's a competent person.
Turkish: Sanırım o işin ehli biridir.

English: Moustapha and Mary are both very competent teachers.
Turkish: Hem Mustafa hem de Mary çok yetenekli öğretmenler.

English: Ali and Mary are both very competent teachers.
Turkish: Ali ve Mary her ikisi de çok yetenekli öğretmenler.

English: He had two or three rather competent assistants.
Turkish: İki ya da üç tane oldukça yetenekli asistanı vardı.

Competent ingilizcede ne demek, Competent nerede nasıl kullanılır?

Competent authorities : Yetkili makam ve merciler. Yetkili kuruluşlar. Yetkili yönetim. Yetkili makamlar. Yetkili güç.

Competent culture : Dna molekülünü hücre içine alma yeteneğini artırmak üzere muamele edilmiş bakteri kültürü. Yetkili kültür.

Competently : Beceriklice. Yetenekli bir şekilde. Maharetle. Becerikli bir şekilde. Yeteneklice. Ustaca.

Immunocompetent : İmmünokompetan. İmmün yeterli. İmmün sistemi sağlam.

Incompetent : Gereken yetenekte olmayan. Kabiliyetsiz. Ehliyetsiz. Yetkisiz. Beceriksiz. Beceriksiz (kimse). İstidatsız. Eksik. Yetersiz. Na-ehil.

 

Omnicompetent : Sınırsız yeteneği olan. Her şeyi yapabilen nitelikleri olan. Her şeyi yapabilen.

Incompetently : Eksik bir şekilde. Beceriksizce. Yetersiz bir şekilde. Yetkisiz olarak. Beceriksiz bir şekilde. Yeteneksiz bir şekilde. Uygun olmayan bir şekilde.

Competence bacteria : Gen klonlanması çalışmalarında sıklıkla kullanılan ve yabancı dna’yı içine alma yeteneğine sahip olan bakteri türleri. Yetkin bakteri.

Noncompetent : Ehliyetsiz. Vasıfsız. Kifayetsiz. Onaylanmamış. Yetersiz. Ehliyetsiz (hukuk).

Competencies : Yeterlik. Yetkinlikler. Ehliyet. Yetenek. Geçinip gidecek kadar gelir. Yetki.

İngilizce Competent Türkçe anlamı, Competent eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Competent ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Sciential : Bilgi sahibi olan. Bilgi ile alakalı. Bilimle alakalı. Bilimsel. Bilgili.

Dejure : Haklı. Kanunen. Meşru.

Aboveboard : Apaçık. Kanuna aykırı olmayan. Doğru. Sadece. Hilesiz. Açık. Dürüst. Çıplak. Vicdanla. Açık aşikar.

Commissioned : Görevli. Subay. Görevlendirilmiş.

Bonnier : Sağlıklı. Sevimli. Gürbüz. İyi. Sıhhatli. Hoş. Güzel. Göze hoş görünen. Zarif.

 

Entitled to : Hak kazanmak. Hakka sahip.

Artisan : Zanaatla uğraşan kişi. Zanaatkar. Kendi emeği ve sermayesini kullanan, yanında az sayıda işçi çalıştıran, küçük sermaye ve zanaat sahibi. Bir iş kolunda bütün incelikleri kapasyan nitelikte yetkili olan kişi. Esnaf. Sanatkar. Zanaatçı. İktisat, ekonomi alanlarında kullanılır. Sanatçı.

Constructor : İnşaat müteahhiti. İnşaatçı. Müteahhit. Yapıcı. Kurucu.

Aptest : Yatkınlık. Yatkın. Zeki. Mümkün. Eğimli. Kavrayışlı. Yerinde. Çabuk kavrayan. Eğilimli.

Famously : Herkesin çok iyi bildiği. Mükemmel. Pek iyi. Ünlü. Meşhur. Herkesçe bilinen. Tanınmış. Çok iyi bilinen.

Competent synonyms : connoisseurs, cleanest, certified, satisfying, bonniest, banner, apt, lawful, discriminating, ample, artist, perfects, elegant, decretorial, connoisseur, saturator, adequately, adequate, constitutional, abler, above board, admirable, potent, clever, the perfect, def, craftsman, authorised, juridic, capable, accomplished, efficient, damn well.

Competent zıt anlamlı kelimeler, Competent kelime anlamı

Unqualified : Nitelenmemiş. Yetersiz. Mutlak. Sınırsız. Koşulsuz. Ehliyetsiz. Gerekli niteliklere sahip olmayan (kimse). Şartsız. Vasıfsız. Diplomasız.

Unskilled : Vasıfsız. Acemi. Dirayetsiz. Niteliksiz. Kaba. Beceriksiz. Beceri gerektirmeyen. Maharetsiz. Hünersiz. Becerisiz.

Inefficient : Ehliyetsiz. Zaman ve enerjiyi ekonomik bir şekilde kullanmayan. Liyakatsiz. Tesirsiz. Etkisiz. Verimsiz. Yetersiz. Müsrif. Randımansız (iş yöntemi, makine vb). Savurgan.

Competent antonyms : incapable, incompetent, inadequate.

Competent ingilizce tanımı, definition of Competent

Competent kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Capable. Suitable. Sufficient. Fit. Answering to all requirements. Legally qualified. Adequate.