Consultation türkçesi Consultation nedir

Consultation ile ilgili cümleler

English: I had a consultation with a lawyer about my will.
Turkish: Vasiyetim hakkında avukatımla istişarem var.

English: Before you make a decision about your marriage, you should have a consultation with your parents.
Turkish: Evlilik ile ilgili bir karar vermeden önce, ebeveynlerine danışmalısın.

Consultation ingilizcede ne demek, Consultation nerede nasıl kullanılır?

Consultation hour : Muayene saati.

Consultation hours : Muayene saati.

Consultation wage : Bir sorunun mal ve türe niteliğine, savunulmasına, izlenim ve kovuşturulmasına ilişkin yöntemler üzerinde yetkili bilirkişilere yapılan danışmalar karşılığı ödenen ücret. Danışman ücreti.

I need a medical consultation : Muayene olmam gerekiyor.

Medical consultation : Konsültasyon.

Consultative : Danışmanlıkla ilgili. İstişare hakkı olan. İstişari. Danışma. İstişare yetkisine haiz.

Consultatory : Tavsiye niteliğinde. Danışmanlıkla ilgili. Danışmaya ait veya ilgili.

Consultants : Danışman. Mütehassıs. Danışmanlar. Uzman doktor.

Consultancy : Danışman pozisyonu. Müşavirlik. Belli bir konuyu tartışmak için yapılan toplantı. Konsültasyon. Danışmanlık. Meşveret. Danışmanlık görevi.

 

Consultancies : Konsültasyon. Danışmanlık görevi. Belli bir konuyu tartışmak için yapılan toplantı. Danışmanlık. Müşavirlik. Danışman pozisyonu. Meşveret.

İngilizce Consultation Türkçe anlamı, Consultation eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Consultation ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Discussion : Bir sorunu çözümlemek ya da bir sonuca varmak üzere girişilen eleştirmeli görüşme. Bahis. Konuşma. Görüşme. İrdeleme. Tartışma. Münakaşa. Münazara.

Consultations : Yapılan danışmalar.

Investigation : Araştırma. Bir konu, durum ya da olayı tanıklara ve belgelere başvurarak ayrıntılarıyla koğuşturma. İnceleme. Teftiş. Sorgulama. Soruşturma. Keşif. Koğuşturu. Toplumsal durumları betimleyen verileri elde etmek üzere başvurulan her türlü araştırma biçimi.

Applications : Uygulama. Tatbik. Sürme. Dikkat. Yaratıcı bilgisayar uygulamaları. Uygulamalar. Başvuru formu. Kullanım. Dilekçe.

Resorted : Tatil yeri. Başvurmak. Çareyi -de bulmak. Yoluna gitmek. -den yararlanma. Gitmek. Sık sık uğramak. -e başvurmak. Dinlenme yeri.

Advisement : Dikkatli düşünce. Üzerinde düşünme. Düşünme.

Inspection : Nezaret. İrdeleme. İnspeksiyon. Gözetim. Bir oyunun yürürlükteki yasalara ve geleneklere aykırı olup olmadığını anlamak için yapılan inceleme. bk. sıkıdenetim. Kontrol etme. Gözle muayene. Murakabe. Hayvanın dışarıdan gözle muayenesi, adspeksiyon, inspeksiyon, makroskopi. her klinik muayenede ilk başvurulan muayene biçimidir. Denet.

 

Colloquiums : Seminer. Meslektaşlar toplantısı. Konuşma. Kolokyum. Bir sorunu incelemek için yapılan toplantı. Belirli bir konunun analiz edildiği veya tartışıldığı konferans. Belirli bir konunun tartışıldığı seminer.

Enrollment : Askere alma. Bir okula, bir üniversiteye ya da kursa girme işlemi. Yazma. Kayıt. Sicil. Kayıt toplamı. Kaydolma. Kaydetme.

Negotiation : Ciro etme. Zor bir durumu atlatma. Kırdırma (senet). Devretme. Anlaşmaya varma. Aşma. Ciro etme (çek veya bono). Paraya çevirme.

Consultation synonyms : group discussion, interview, application, consultancy, exams, audience, medical consultation, advice, clinical examination, exam, counselling, sidebar, enrollments, examinations, medical examinations, mooting, examination, inspections, enrolments, parleying, parleys, advisory, concultation, help desk, cuonceling, fictitious transaction, parley, resort, advices, collusion, colloquium, deliberation, consultative.

Consultation ingilizce tanımı, definition of Consultation

Consultation kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : The act of consulting or conferring. Deliberation of two or more persons on some matter, with a view to a decision.