Cost a bomb türkçesi Cost a bomb nedir

  • Pahalıya patlamak.
  • El yakmak.
  • Bir servete mal olmak.
  • Pahalıya mal olmak.
  • Çok pahalı olmak.
  • Cepleri yakmak.
  • Cep yakmak.
  • Çok pahalıya patlamak.

Cost a bomb ingilizcede ne demek, Cost a bomb nerede nasıl kullanılır?

Cost : Maliyet. Maliyet hesaplamak. Bir malın ya da işin karşılığı olan değer, fiyat, denklik. -e mal olmak. Fiyat. Değer. Bedel. Etmek. Değerinde olmak. İktisat, ekonomi alanlarında kullanılır.

A : (herhangi) bir. İngiliz alfabesinin birinci harfi. En iyi kaliteyi simgeleyen harf. Belirli bir tür veya nitelikteki. Amperin simgesi. En yüksek not. Miktar belirtir. La (müzik terimi). Pek iyi. Argonun simgesi.

Bomb : Bomba atmak. Fiyasko ile sonuçlanmak. Fiyasko. Başarısızlığa uğramak. Külçe halinde magmadan koparılıp püskürme ile fırlatılan ve havada döne döne yuvarlak, elipsi biçimini almış lav parçası. Bombardıman etmek. Volkanik bomba. Bomba. Bombalamak.

Cost a packet : Tuzluya mal olmak. Pahalı gelmek.

Cost a pretty penny : Pahalıya mal olmak. Çok pahalıya mal olmak. Bir servete mal olmak. Epey pahalıya mal olmak. Pahalıya patlamak. Oldukça pahalıya mal oldu.

Absolute cost advantage : Bir şirketin diğerlerine karşı ortalama maliyetleri düşürmek suretiyle elde ettiği rekabet avantajı (such as: ucuz girdi, ucuz hammadde kaynağı, atıkların minimizasyonu gibi). Mutlak fiyat avantajı. Mutlak maliyet üstünlüğü. Endüstrideki mevcut firmaların hammadde, nitelikli işgücü ve finansman gibi girdileri daha düşük fiyattan sağlaması, daha ileri bilgi ve teknolojiye sahip olması ve dikey bütünleşmeyi gerçekleştirmeleri gibi nedenlerle, endüstriye yeni girecek firmalara göre malı çok daha düşük maliyetle üretebilmesi.

 

Cost accountant : Maliyet muhasebecisi.

Comparative cost analysis : Karşılaştırmalı gelim çözümlemesi. Bir ülkede, bölgelerin gelişmesini sağlamak amacıyla, belli bir işleyim dalının hangi bölgede ürünlerini pazara taşıma ederini, en düşük düzeyde tutabileceğini, dolayısıyle kazançlı olabileceğini saptamaya yarayan ekonomik çözümleme yöntemi.

Cost analysis : Maliyet çözümlemesi. Maliyet analizi. Maliyet incelemeleri. Üretim sürecindeki maliyet unsurlarının kısımlara ayrılması ve incelenmesi. bk. fayda maliyet çözümlemesi.

Cost accounting : Maliyet hesabi. Maliyet hesabı. Maliyet sayışımı. Yazılımlarıyla geçerli tümdeğerleri saptayan sayışım dizgesi. İktisat, ekonomi alanlarında kullanılır. Bir işletmede üretilen mal ve hizmetlerin maliyetlerinin denetlenmesi, izlenmesi ve tahminiyle uğraşan muhasebenin bir alt dalı. üretim kalemleri maliyetlerinin kaydının tutulması. bir iş veya etkinliğin yerine getirilmesinde karşılaşılan maliyet kalemlerinin kaydedilmesini ve birleştirilmesini sağlayan muhasebe yöntemi. Maliyet muhasebesi. Tümdeğer sayışımı.

 

İngilizce Cost a bomb Türkçe anlamı, Cost a bomb eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Cost a bomb ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Pay dearly for : Ağır ödemek.

Cost an arm and a leg : Pahalı. (bir) servete mal olmak. Pahalıya almak. Çok pahalıya mal olmak. Çok paraya mal olmak.

Pay through the nose : Çok pahalıya almak. Kazık yemek. Aşırı ödemek. Kazıklanmak. Cebinden çok para çıkmak. Bir servet ödemek. Çok fazla para ödemek. Çok pahalıya gelmek. Aşırı para ödemek.

Break the bank : Bütün parayı kazanmak. Parayı bulmak. Çok büyük para kazanmak. Keseye dokunmak. Bütün parayı toplamak (rulette). Bütün parsayı toplamak. Kasayı batırmak. Çok pahalıya mal-olmak.

Cost a pretty penny : Oldukça pahalıya mal oldu. Çok pahalıya mal olmak. Epey pahalıya mal olmak.

Cost a bomb synonyms : be too expensive, cost much, come high.