Pahalı nedir, Pahalı ne demek

Pahalı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

"Pahalı" ile ilgili cümleler

 • "Ana kız ikisini de sevinçlerinden çıldırtacak kadar ağır, pahalı hediyeler getirmişti." - R. H. Karay

Pahalı kısaca anlamı, tanımı:

Pahalıya gelmek : Yüksek fiyattan almak.

Pahalıya patlamak : Zarara, sıkıntıya yol açmak. çok para, özveri, emek gerektirmek. kolay elde edilememek.

Pahal : Ters, aksi. Ağır, hantal.

Paha : Değer, fiyat, eder.

Pahalıca : Biraz pahalı.

Pahalılaşma : Pahalılaşmak işi.

Pahalılaşmak : Pahalanmak.

Pahalılık : Bir şeyin fiyatının yüksek olması durumu veya pahalı olma durumu. Fiyatların genel olarak yükselmesi, fiyat artışı.

Astarı yüzünden pahalı olmak : Bir işin ayrıntılarına harcanılan para veya emek, elde edilen sonucun değerini aşmak.

Hayat pahalılığı : Yiyecek, içecek, giyecek vb. geçim maddelerinin pahalı olması.

Pabuç pahalı : Birinin uğraşmaya kalktığı kimsenin, kendinden güçlü çıkması durumunda söylenen bir söz. herhangi bir durum veya girişilen işin sonunda zararlı çıkma ihtimali bulunduğunu belirten bir söz.

Ucuz alan pahalı alır : "ucuz olan mal çabuk eskir, pahalıya alınmış gibi olur" anlamında kullanılan bir söz.

 

Ucuz pahalı dememek : Yüksek veya düşük fiyatlı olduğuna bakmamak.

Ucuzdur vardır illeti pahalıdır vardır hikmeti : "ucuz şeylerin ucuzluğuna tamah etmemeli, pahalı şeylerin de pahalılığından korkulmamalıdır" anlamında kullanılan bir söz.

Fiyat : Bir değer ile para birimi arasındaki ilişki. Bir mal veya iş gücü için uygun görülen para karşılığı. Alım veya satımda bir şeyin para karşılığındaki değeri, eder, paha.

Ucuz : Az emekle elde edilen. Fiyatı yüksek olmayan, pahası az, düşük fiyatlı, pahalı karşıtı. Bayağı.

Karşıt : Nitelik ve durumları birbirine büsbütün aykırı olan, zıt, kontrast.

Yüksek : Etkili. Toplum içinde para, ün vb. bakımından üstünlüğü olan. Normal değerlerin üstünde olan. Altı ile üstü arasındaki uzaklık çok olan, alçak karşıtı. Derece veya makamı bakımından üstün. Belirli bir yere göre daha yukarıda bulunan. Güçlü, şiddetli. Yukarıda, üst tarafta olan yer. Erdemli, faziletli.

Pahalı para : Yüksek faiz oranından sağlanan kredi. bk. pahalı para politikası

Pahalı para politikası : Faiz oranını yükselterek kredi miktarını azaltmayı hedefleyen daraltıcı para politikası.

Pahalılanma : Pahalılanmak durumu.

Pahalılanmak : Pahalanmak.

Pahalılaştırma : Pahalılaştırmak işi.

 

Pahalılaştırmak : pahalılaşma işini yaptırmak.

Pahalıya patlamak : çok para, özveri, emek gerektirmek, kolay elde edilememek veya zarara, sıkıntıya yol açmak. İlgili cümle: "“Bir tecrübe geçirmek, sana müthiş pahalıya mal oldu.”" P. Safa. “Bu gözü peklik, bu aşağılık anlaşma bana pahalıya patlayabilir.” -İ. Aral.

Pahalı ile ilgili Cümleler

 • Pahalı bir restoranda rahatsız hissettim.
 • Şunlar şimdiye kadar gördüğün en pahalı ayakkabılar.
 • Pahalı bir gerdanlık takıyor.
 • Pahalı bir bıçağı yanlışlıkla çöpe attım.
 • Onu pahalı hediye yağmuruna tuttu.
 • Pahalı bir araba almayı göze alamam.
 • Sığır eti, tavuktan daha pahalıdır.
 • O senin için çok pahalı mı?
 • Konser biletleri genellikle oldukça pahalıdır.
 • Biz pahalı mücevherler takıyoruz.
 • Pahalı bir mücevhere sahip değilim.
 • Akşam yemeği pahalıydı.
 • Pahalı bir araba bir statü sembolüdür.
 • Pahalı, her zaman pahalı olmayandan daha iyi değildir.

Diğer dillerde Pahalı anlamı nedir?

İngilizce'de Pahalı ne demek? : adj. expensive, costly, high-priced, dear, pricy, pricey, precious, rich, sumptuous

Fransızca'da Pahalı : cher/ère, coûteux/euse, de prix, dispendieux/euse, poivré/e, précieux/euse

Almanca'da Pahalı : adj. teuer

Rusça'da Pahalı : adj. дорогой, дорогостоящий, ценный, драгоценный

adv. дорого, накладно