Costly türkçesi Costly nedir

Costly ile ilgili cümleler

English: Salt was a rare and costly commodity in ancient times.
Turkish: Eski çağlarda tuz az bulunan ve maliyetli bir metaydı.

English: He dreamt one night that he found a beautiful purple flower, and that in the middle of it lay a costly pearl.
Turkish: Bir gece rüyasında, güzel mor bir çiçek bulduğunu ve çiçeğin ortasında da değerli bir mücevher bulunduğunu gördü.

English: It had been very costly in lives, money, and supplies.
Turkish: Bu, yaşam, para, ve malzemelerde çok pahalıya mal olmuştu.

English: That was a costly mistake.
Turkish: O masraflı bir hataydı.

English: Ali made a costly mistake.
Turkish: Ali pahalıya mal olan bir hata yaptı.

Costly ingilizcede ne demek, Costly nerede nasıl kullanılır?

Costless : Ücretsiz. Bedava. Bedelsiz. Maliyeti olmayan.

Costlier : Pahalıya mal olan. Değerli. Daha tuzlu. Daha pahalı. Pahalı. Lüks.

Costliest : Maliyetli. Mükellef. Pahalı. Masraflı. Pahalıya mal olan. Kazık. Değerli. Kıymetli. Çok pahalı. Lüks.

Costliness : Paha. Pahalıya malolma. Pahalılık. Yüksek fiyatlılık. Lüks. İhtişam. Zenginlik. Değer.

Cost a bomb : Cep yakmak. Çok pahalıya patlamak. Bir servete mal olmak. El yakmak. Cepleri yakmak. Çok pahalı olmak. Pahalıya patlamak. Pahalıya mal olmak.

 

Cost a packet : Tuzluya mal olmak. Pahalı gelmek.

Cost an arm and a leg : Pahalı. (bir) servete mal olmak. Bir servete mal olmak. Pahalıya almak. Çok paraya mal olmak. Çok pahalı olmak. Pahalıya patlamak. Çok pahalıya mal olmak. Pahalıya mal olmak.

Cost accountant : Maliyet muhasebecisi.

Cost a pretty penny : Pahalıya patlamak. Pahalıya mal olmak. Bir servete mal olmak. Çok pahalıya mal olmak. Oldukça pahalıya mal oldu. Epey pahalıya mal olmak.

Cost allocation : Bir mal ya da hizmete ilişkin ödemelerin çeşitli ikincil sayışımlar arasında bölünmesi. Gider bölünmesi. Maliyet dağılımı. Masraf dağıtımı. Masraf tahsis yöntemi. Masraf tevzii. Maliyet dağıtımı.

İngilizce Costly Türkçe anlamı, Costly eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Costly ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Luxes : Şatafatlı. Işık birimi.

Worth a million : Çok kıymetli. Bir milyon değerinde. Çok değerli.

Worthy : Değer. Layık. Liyakat. İleri gelenlerden biri. Hak eden. Muhterem. Reva. Saygın kişi. Yaraşık. Önemli kimse.

Without price : Belirlenmiş bir fiyatı olmayan. Paha biçilmez. Fiyatsız. Bir servet değerinde.

Pricey : Tuzlu. Kazık marka.

Dear : Sevimli kimse. Tatlım. Tatlı kimse. Canım. Sevilen kimse. Sevilen şey. Sevgili.

Picket : Karakol koymak. Gözcülük etmek. Kazıkla etrafını çevirmek. Kazıklarla çevirmek. Kazıklarla etrafını çevirmek. Nöbetçi dikmek. Nöbetçi. Bir grup nöbetçi asker. Kazığa bağlamak.

Unaffordable : Güç yetirilemez. El yakan. Para yetirilemez. Satın alınamaz. Görünür alternatifler içerisinde olmayan.

 

Luxe : Şatafatlı.

Uneconomic : Ekonomik olmayan. Karsız. Zararlı. Savurgan.

Costly synonyms : dearly won, costliest, taxables, of value, prized, expensive, treasured, pickets, liable, ramps, luxuries, grandeur, grandeurs, ramp, valued, deceits, prised, deluxe, too much, estimable, tax payer, overpriced, at a price, pile, amenable, deceit, obliged, de luxe, pricier, sumptuous, meritorious, costlier, priciest.

Costly zıt anlamlı kelimeler, Costly kelime anlamı

Cheap : Benzerlerine ve aynı özellikte bulunanlara göre birim değeri düşük olan. Cimri. Adi. Elisıkı. Ucuz. Basit. Kolay. Aciz. Ucuzlatmak.

Costly ingilizce tanımı, definition of Costly

Costly kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Expensive. Of great cost. Dear.