Creator türkçesi Creator nedir

 • Yaratan.
 • Yaratımcı.
 • Allah.
 • Bilgisayar alanında kullanılır.
 • Yaratıcı.
 • Halik.
 • Tanrı.
 • Elde eden.
 • Çeşitli bitkiler üzerinde çalışarak, ortaya yeni bir tür çıkaran kişi.
 • Oluşturucu.
 • Kreatör.
 • Kurucu.

Creator ile ilgili cümleler

English: John Dalton was the creator of the atomic theory.
Turkish: John Dalton, atom teorisinin yaratıcısıydı.

English: Zamenhof, creator of the constructed language Esperanto, was an ophthalmologist.
Turkish: Esperanto'nun yaratıcısı Zamenhof, bir göz doktoruydu.

English: In effect, flowers are the creators of honey.
Turkish: Aslında, balın yaratıcıları çiçeklerdir.

English: In the eyes of the Creator, all are equal.
Turkish: Tanrı'nın gözünde herkes eşittir.

English: Zamenhof, the creator of Esperanto, was an ophthalmologist.
Turkish: Zamenhof, Esperantonun yaratıcısı, bir göz doktoruydu.

Creator ingilizcede ne demek, Creator nerede nasıl kullanılır?

Creator id : Oluşturucu kimliği.

Creator of plant novelty : Bitkisel yenilik soylayıcısı. Bitkiler alanında yeni bir tür ortaya koyan kişi.

Creator owner : Oluşturucu iyesi.

Intellectual creator working : Ortaya bir yapıt koyucu nitelikte ve bu amaçla yapılan çalışma. Yaratıcı düşünü çalışması.

Ownership in the capacity of creator : Bir yapıta, kalıtçı olarak değil de onu ortaya koyan kişi olarak iye olma. Yaratmacı olarak iyelik.

 

Spiritual intention of creator : Yaratmacının henüz düşünce aşamasında bulunan niyeti. Yaratmacının içten yasanı.

Subjective intention of creator : Yaratmacının öznel yasanı. Yaratmacının iyice olgunlaştırdığı ve bölük pörçük olarak ortaya koyduğu niyeti.

Creators : Halik. Yaratıcı. Kreatör. Kurucu. Tanrı. Oluşturucu. Yaratan. Yaratımcı. Allah.

Pancreatolith : Pankreatolit. Pankreasta oluşan taş, pankreatolit. Pankreas taşı.

Pancreatotomy : Pankreatotomi.

İngilizce Creator Türkçe anlamı, Creator eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Creator ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Artist : İşinde çok başarılı kimse. Sanatçı. Heykeltıraş. Ressam. Resimci. Sanatkar. Usta. Yaratıcı ve olağandışı nitelikleri olan, sanat yapabilecek yetkide olan kişi.

Abort : Düşürtmek (dölütü). İmtina etmek. Başarısızlıkla bitmek. Bitirmeden durdurmak. Çocuk düşürmek. Bebek düşürmek. Düşük yapmak. Başarısızlıkla sonuçlanmak. (bilgisayar) prosedürü durdurmak. Uşak salmak.

Eternal : Baki. Hiç bitmeyen. Müebbet. Ebedi. Sonsuz. Bengi. Öncesiz. Sonrasız. Ölmez.

 

The creator : Yaradan.

Lordings : Hükümdar. Efendi. Hakim. Bey. Mal sahibi. Sahip. Lord ünvanı vermek. Beyefendi. Lord payesi vermek.

Created by : Tarafından oluşturulmuş. Oluşturan.

Accent bar : Vurgu çubuğu.

Modeller : Modelci. Oyun için gerekli sahne ve el eşyalarını gerçeğe uygun biçimde yapan ve hazırlayan plastik uzmanı. Modelleyici. Yapın uzmanı.

Attainer : Ulaşan. Ulaşan kimse. Başaran. Erişen.

Creator synonyms : hypostasis of christ, blessed trinity, god almighty, clothes designer, holy trinity, sodbuster, sacred trinity, allah, constructor, couturier, shaper, individual, abstract syntax tree, abbreviate, access mechanism, king of kings, daedalian, soul, accelerator key, absolute device, gainer, jehovah, obtainers, access key, cause of causes, eternals, supreme being, authors, producer, architects, designer, deity, obtentor.

Creator ingilizce tanımı, definition of Creator

Creator kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : One who creates, produces, or constitutes. Specifically, the Supreme Being.