Creator owner türkçesi Creator owner nedir

  • Bilgisayar alanında kullanılır.
  • Oluşturucu iyesi.

Creator owner ingilizcede ne demek, Creator owner nerede nasıl kullanılır?

Creator : Çeşitli bitkiler üzerinde çalışarak, ortaya yeni bir tür çıkaran kişi. Elde eden. Oluşturucu. Tanrı. Kreatör. Kurucu. Yaratıcı. Allah. Yaratan.

Owner : Zilyet. Mutasarrıf. İye. Malik. Kiraya veren. Sahip. Mal sahibi.

Creator id : Oluşturucu kimliği.

Creator of plant novelty : Bitkiler alanında yeni bir tür ortaya koyan kişi. Bitkisel yenilik soylayıcısı.

Creators : Tanrı. Yaratan. Allah. Kreatör. Yaratımcı. Kurucu. Oluşturucu. Halik. Yaratıcı.

Beneficial owner : Mülkten tam olarak yararlanan sahip. Mülkten yararlanan hak sahibi. Menkul kıymetin en son hamili. Mülkiyet hakkı başkasına ait olsa bile o maldan tam olarak yararlanan kimse. Malik. Bir menkul kıymetin en son hamili. Mülk sahibi gibi yararlanan kimse. İntifa hakkı sahibi.

İngilizce Creator owner Türkçe anlamı, Creator owner eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Creator owner ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Absolute loader : Mutlak yükleyici. Salt yükleyici.

Abstract syntax tree : Soyut söz dizimi ağacı. Soyut sözdizim ağacı.

Access control entry : Erişim denetleme girişi. Erişim denetim girdisi.

 

Abort : Boşa çıkmak. Ölü çocuk doğurmak. Bitirmeden durdurmak. Dölütünü düşürtmek. Bebek düşürmek. İmtina etmek. Tamamlamadan durdurmak. Durdurmak. Başarısızlıkla sonuçlanmak. Yarımcık saklamak.

Accent bar : Vurgu çubuğu.

Acception : Benimseme. Kabul edilmiş anlam. Onaylama. Kabul.

Accent char : Vurgu karakteri.

Ac adapter : Ac bağdaştırıcısı. Aa bağdaştırıcısı. Da bağdaştırıcısı.

Access key : Erişim anahtarı. Erişim tuşu. (internet, bilgisayar) bilgisayar kullanıcısının klavyeyi kullanarak anında bir web sitesinin belirli bir bölümüne atlamasına izin veren tuş.

Abort sequence : Durdurma dizisi.

Creator owner synonyms : access control, accelerator key, abnormal end, abbreviate, access mechanism, absolute device.