Creators türkçesi Creators nedir

Creators ile ilgili cümleler

English: In effect, flowers are the creators of honey.
Turkish: Aslında, balın yaratıcıları çiçeklerdir.

Creators ingilizcede ne demek, Creators nerede nasıl kullanılır?

Procreators : Yaratıcı. Üreten. Doğuran.

Creator id : Oluşturucu kimliği.

Creator of plant novelty : Bitkisel yenilik soylayıcısı. Bitkiler alanında yeni bir tür ortaya koyan kişi.

Creator owner : Oluşturucu iyesi.

Intellectual creator working : Ortaya bir yapıt koyucu nitelikte ve bu amaçla yapılan çalışma. Yaratıcı düşünü çalışması.

Ownership in the capacity of creator : Bir yapıta, kalıtçı olarak değil de onu ortaya koyan kişi olarak iye olma. Yaratmacı olarak iyelik.

Creator : Elde eden. Allah. Kreatör. Kurucu. Yaratımcı. Halik. Tanrı. Çeşitli bitkiler üzerinde çalışarak, ortaya yeni bir tür çıkaran kişi. Yaratıcı.

Pancreatotomy : Pankreatotomi.

Spiritual intention of creator : Yaratmacının içten yasanı. Yaratmacının henüz düşünce aşamasında bulunan niyeti.

Subjective intention of creator : Yaratmacının öznel yasanı. Yaratmacının iyice olgunlaştırdığı ve bölük pörçük olarak ortaya koyduğu niyeti.

İngilizce Creators Türkçe anlamı, Creators eş anlamlısı

 

Sözcükler, direkt olarak Creators ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Purebred : Soylu. Safkan. Safkan hayvan. Saf ırk. Cins. Arıkan. Aynı genetik ırk veya gruba ait erkek ve dişi hayvanların birleştirilmesiyle elde edilen hayvan.

Fathers : Babalar. Papaz. Baba. Ata. Peder.

Conceiver : Algılayan kimse. Düşünen kimse. Mucit. Anlayan kimse. Tasarlayıcı. Yeni şeyler yaratan kimse.

Divinity : Kutsallık. İlahe. İlahiyat. İlah. İlahilik. Melek. Tanrısallık. Mabut. Bir tür turta. Teoloji.

Varmint : Sefil adam. Zararlı böcek. Hergele. Serseri. Ayak takımı. İtoğluit.

Animal : Kaba kişi. Diriksel. Hayvan. Hayvanca. Bedensel. Hayvansal. Hayvani. Vücutla ilgili. Hayvanlarla ilgili.

Stayer : Azimli kimse. Vazgeçmeyen kimse. Sonuna kadar devam eden kimse.

Animal tissue : Hayvansal doku. Hayvan derisi. Hayvan dokusu.

Establishing : Tesbit. Kurma. Kurum. Bir iş yapmak amacıyla bir ya da bir kaç kişi tarafından meydana getirilen ana kuruluş. Saptama. Tesis. Müessis.

Creators synonyms : creepy crawly, sea animal, sacred trinity, migrator, marine creature, work animal, moulter, hypostasis of christ, god almighty, blessed trinity, molter, animalia, sea creature, kingdom animalia, range animal, holy trinity, animate being, homotherm, pleurodont, allah, invertebrate, deity, giant, lording, adult, predatory animal, providence, jehovah, larva, homeotherm, supreme being, hypostasis, metazoan.

Creators zıt anlamlı kelimeler, Creators kelime anlamı

Male : Eril. Spermatozoonları meydana getirecek üreme sistemine sahip olan organizma. Bay. Erkek. Erkek fiş.

Female : İçi oyuk öğe. Dişil. Dişilere ilişkin. Kız. Atletizmi uğraş edinip, dallarındaki bayanlar arası yarışlara katılan sporcu. Kadın. Kancık. Kadınlara ait. Yavru doğuran, yumurta hücresi üreten organizma. eşeyli üremede erkeğin eşi, femina. hlk. deri üzerinde serpili olarak çıkan siğiller. Atletizm, biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır.