Creator id türkçesi Creator id nedir

  • Oluşturucu kimliği.
  • Bilgisayar alanında kullanılır.

Creator id ingilizcede ne demek, Creator id nerede nasıl kullanılır?

Creator : Çeşitli bitkiler üzerinde çalışarak, ortaya yeni bir tür çıkaran kişi. Kreatör. Allah. Halik. Elde eden. Yaratımcı. Kurucu. Yaratıcı. Tanrı.

Id : İlkel benlik. No. Bilinçaltı. Kimlik kartı. Altben. İd. İçben. Kimlik.

Creator of plant novelty : Bitkisel yenilik soylayıcısı. Bitkiler alanında yeni bir tür ortaya koyan kişi.

Creator owner : Oluşturucu iyesi.

Creators : Tanrı. Yaratan. Allah. Oluşturucu. Yaratımcı. Kurucu. Yaratıcı. Halik. Kreatör.

A quick quid : Neticede hiçbir çaba harcamadan ve genellikle namussuzca kazanılan para (argo terim).

İngilizce Creator id Türkçe anlamı, Creator id eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Creator id ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Abort sequence : Durdurma dizisi.

Ac adapter : Ac bağdaştırıcısı. Aa bağdaştırıcısı. Da bağdaştırıcısı.

Absolute loader : Salt yükleyici. Mutlak yükleyici.

Accelerator key : Hızlandırma tuşu. Hızlı erişim tuşu. Belirli işlemler yapmak için hızlı erişim sağlayan tuş dizisi. Kısayol tuşu. Hızlandırıcı tuş. İvmelendirme tuşu.

Abort : Durdurmak. Gelişememek. Bebek düşürmek. Yarımcık saklamak. İmtina etmek. Çocuk düşürmek. Düşük yapmak. Başarısızlıkla sonuçlanmak. Başarısızlıkla bitmek.

 

Abnormal end : Olağandışı sonlanma.

Abbreviate : Özetlemek. İhtisar etmek. Kırpmak. Kısaltmak. Sadeleştirmek.

Access control entry : Erişim denetim girdisi. Erişim denetleme girişi.

Access control : Erişim denetimi. Sistemler veya dosyalara sınırlanmış erişim. Giriş kontrolü. Erişim kontrolü. Erişim denetim.

Acception : Onaylama. Kabul. Benimseme. Kabul edilmiş anlam.

Creator id synonyms : absolute device, accent char, access key, accent bar, abstract syntax tree, access mechanism.