Dayalı nedir, Dayalı ne demek

Dayalı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

 • Dayanmış olan.
 • Dayanarak, dayanmış bir biçimde.
 • İlgili, dair, müstenit, mebni

"Dayalı" ile ilgili cümle örnekleri

 • "Telsizi kapatmış, dirsekleri masaya dayalı, kara kara düşünüyor." - A. Ümit
 • "Yalıda panjurları açık bir pencereye / Sarmaşıklar içinden bir merdiven dayalı" - E. B. Koryürek
 • "Bütün komiklikler de aşağı yukarı aynı duyguya dayalıdır." - N. F. Kısakürek

Dayalı tanımı, anlamı:

Dayalı döşeli : Döşemesi ve eşyası eksiksiz.

Müstenit : Dayanan, yaslanan.

Biçim : Biçme işi. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Tarz. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Herhangi bir şeyin benzeri.

İlgili : İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik.

Dair : Bir konu üzerine olan, üzerine, konusunda, ... ile ilgili, üstüne.

Mebni : -den dolayı, -den ötürü. Yapılmış, kurulmuş, bina olunmuş.

Bir : Sayıların ilki. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Aynı, benzer. Sadece. Bir kez. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Beraber. Bu sayı kadar olan. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Eş, aynı, bir boyda. Ancak, yalnız. Tek.

 

Dayalı ile ilgili Cümleler

 • Tartışma karşılıklı saygıya dayalıdır.
 • Joseph Conrad Belçika Kongo'da kendi kişisel deneyime kısmen dayalı olarak "Heart of Darkness"'ı yazdı.
 • 1845'e kadar Le Verrier Uranüs gezegeninin hareketiyle ilgilendi. Uranüsün bilim adamlarının onların matematiksel hesaplarına dayalı bir yörüngesi yoktu.
 • Kanaate dayalı bir karardı.
 • Newton'un yer çekimi kanunu organların birbirini çekme tarzıyla ilgili birçok bilimsel deney ve gözlemlere dayalı matematiksel bir anlatımdır.
 • Fantezi gerçeğe dayalıdır.
 • Ortak çalışmaya dayalı bir çabaydı.

Diğer dillerde Dayalı anlamı nedir?

İngilizce'de Dayalı ne demek? : adj. bottomed on

prep. against

Almanca'da Dayalı : gestellt, gelehnt