Değerli kağıt nedir, Değerli kağıt ne demek

  • Üzerinde herhangi bir değer bulunan ve elinde bulunduranın her an yarar sağlayabileceği para

İktisat alanındaki kelime anlamı:

Üzerinde yazılı bir değer taşıyan ve elinde bulunduranın istediği an paraya çevirebileceği belge.

İngilizce'de Değerli kağıt ne demek? Değerli kağıt ingilizcesi nedir?:

negotiable instruments, commercial papers

Değerli kağıt anlamı, tanımı:

Değerli : Değeri olan veya değeri yüksek olan, kıymetli, kıymettar.

Değer : Kişinin isteyen, gereksinim duyan bir varlık olarak nesne ile bağlantısında beliren şey. Üstün nitelik, meziyet, kıymet. Bir değişkenin veya bilinmeyenin sayı ile anlatımı. Üstün, yararlı nitelikleri olan kimse. Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet. Bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve manevi ögelerin bütünü. Bir şeyin para ile ölçülebilen karşılığı, bedel, kıymet, paha, valör.

Yarar : Bir işten elde edilen iyi sonuç, fayda, avantaj. Çıkar. Yarayan, elverişli, uygun.

Para : Kazanç. Kuruşun kırkta biri. Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit.

Değerli kağıtlar : kıymetli evrak.

Diğer dillerde Değerli kağıt anlamı nedir?

Almanca'da Değerli kağıt : n. Wertpapier