Dehydrogenised türkçesi Dehydrogenised nedir

  • Hidrojensiz bırakılmış.
  • Hidrojeni giderilmiş.
  • (britanya ingilizcesi) (kimya) hidrojensiz.
  • Hidrojeni atılmış (dehydrogenized olarak da yazılır).
  • Hidrojensiz.

Dehydrogenised ingilizcede ne demek, Dehydrogenised nerede nasıl kullanılır?

Dehydrogenise : Hidrojensiz bırakmak. (kimya) hidrojensizleştirmek. Hidrojen gidermek. Hidrojenini çıkarmak. Hidrojenini atmak (dehydrogenize olarak da yazılır).

Dehydrogenization : Dehidrojenasyon. Bir substrattan hidrojen iyonlarının kaybı.

Dehydrogenize : Hidrojenini atmak (dehydrogenise olarak da yazılır). (amerikan ingilizcesi) (kimya) hidrojensizleştirmek. Hidrojensiz bırakmak. Hidrojenini çıkarmak. Hidrojen gidermek.

Dehydrogenized : Hidrojeni atılmış (dehydrogenised olarak da yazılır). (amerikan ingilizcesi) (kimya) hidrojensiz. Hidrojensiz. Hidrojeni giderilmiş. Hidrojensiz bırakılmış.

Dehydrogenase : Dehidrojenaz. Bir substrattan hidrojen iyonlarının ayrılmasını katalize eden oksidoredüktaz sınıfından herhangi bir enzim.

Dehydrogenation : Bir substrattan hidrojen iyonlarının kaybı. Bir substrattan hidrojen iyonlarının ayrılması. Dehidrojenasyon. Bir özdeğin kimyasal yapısındaki hidrojenlerin bir bölümünün ya da tümünün alınması. Hidrojen giderme. Biyoloji, kimya, veterinerlik alanlarında kullanılır.

 

Dehydrogenates : Hidrojensizleştirmek. Hidrojensiz bırakmak. Hidrojenini atmak (kimya). Hidrojen gidermek.

Alcohol dehydrogenase : Alkol dehidrojenaz. Aldehit ve ketonları alkollere veya alkolleri aldehit veya ketonlara dönüştüren birçok enzimden biri. Alkol dehidrogenaz.

Dehydrogenating : Hidrojensiz bırakmak. Hidrojenini atmak (kimya). Hidrojen gidermek. Hidrojensizleştirmek.

Iditol dehydrogenase : İditol dehidrogenaz. Sorbitol dehidrogenaz.

İngilizce Dehydrogenised Türkçe anlamı, Dehydrogenised eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Dehydrogenised ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Dehydrogenated : Hidrojeni atılmış (kimya).

Dehydrogenized : (amerikan ingilizcesi) (kimya) hidrojensiz. Hidrojeni atılmış (dehydrogenised olarak da yazılır).