Derinti nedir, Derinti ne demek

  • Toplantı.
  • Gelişigüzel toplanmış eşya.
  • İnsan kalabalığı, güruh

Yerel Türkçe anlamı:

1.bk. deri, déri-

Surdan burdan toplanmış (eşya, şey, insan).

Rüzgârın, suyun sürükleyip getirdiği birikinti.

Kimliği, seciyesi, ailesi belirsiz kimse.

Toplantı, düğün.

Diğer sözlük anlamları:

Şuradan buradan toplanmış insan kalabalığı

Derinti kısaca anlamı, tanımı:

Derin : Ayrıntılı. Yüzeyden içeri inen. Dip. Dibi yüzeyinden veya ağzından uzak olan. Uzun süren. İçten gelen. Kendi türünde çok gelişmiş, en ileri durumda olan. Yoğun.

Deri : Toplantı, düğün. İşlenerek kullanılır duruma getirilmiş hayvan postu. Bu tabakadan yapılmış. İnsan ve hayvan vücudunu kaplayan tüy, kıl veya pulla kaplı tabaka, cilt, ten. Pazar veya panayır kurulan gün, dernek.

Toplantı : Birden çok kimsenin belirli amaçlarla bir araya gelmesi, içtima. Bir meclisin bir yıl içindeki birleşimlerinin her biri. Toplanma, bir araya gelme, kabarıklık oluşturma.

Gelişigüzel : Herhangi bir, baştan savma, rastgele, lalettayin. Üstünkörü.

Topla : Üç parmaklı dirgen.

Eşya : Türlü amaçlarla kullanılan, insan yapısı, taşınabilir cansız nesneler.

İnsan : Toplum hâlinde bir kültür çevresinde yaşayan, düşünme ve konuşma yeteneği olan, evreni bütün olarak kavrayabilen, bulguları sonucunda değiştirebilen ve biçimlendirebilen canlı. Âdemoğlu, âdem evladı. Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse).

 

Kalaba : Kalabalık.

Güruh : Değersiz, aşağı görülen, küçümsenen topluluk, derinti, sürü.

Diğer dillerde Derinti anlamı nedir?

İngilizce'de Derinti ne demek? : n. rabble, populace, common people, members of the lower class

Fransızca'da Derinti : clique [la], ramassis [le]

Almanca'da Derinti : n. Anhäufung, Häufung, Ansammlung, Haufen

Rusça'da Derinti : n. скопление (N)