Dertli nedir, Dertli ne demek

Dertli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Derdi olan

"Dertli" ile ilgili cümle

  • "Dertli hâlinden ne bile / Yüreği sağ olan kişi" - Yunus Emre

Dertli hakkında bilgiler

Dertli (1772, Bolu - 1846, Ankara) Türk aşığı. Gerede yakınındaki Çağa (Reşadiye) nahiyesinin Şahnalar köyünde doğmuştur. Asıl adı İbrahim ve mahlası Lütfidir. Geçimini aşık kahvelerinde saz çalıp şiir söyleyerek sağlamıştır. İstanbul, Konya ve Mısır'da bulunmuştur. Divan, halk ve tekke edebiyatlarındaki geniş kültürü sayesinde daha sağlığında yaygın bir şöhret kazanmış, divanı taş baskısıyla birçok defa basılmıştır. Fuzûlî, Âşık Ömer, Gevheri gibi şairlerin etkilerini taşıyan Dertli, çağının öbür saz şairleri gibi aruzla gazeller, divanlar, kalenderiler yazmıştır.

Bektaşi geleneğine bağlı toplumsal yergi içerikli şiirleri, şathiyeleri ve softalığı, yobazlığı eleştiren şiirleriyle tanınan bir halk ozanıdır. Taşlamalarıyla ünlüdür.

Önce halveti tarikatine girdiği daha sonra Bektaşiliğe yöneldiği söylenen Dertli, 1846 yılında Ankara’da ölmüştür.

Dertli tanımı, anlamı:

Dert : Sorun, kaygı. Ağrı. Ur. Üzüntü. Hastalık.

Dertlilik : Dertli olma durumu.

Bolu : Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer alan illerinden biri.

 

Ankara : Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerinden biri, Türkiye'nin başkenti.

Türk : Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan, Türkçenin değişik lehçelerini konuşan soy ve bu soydan olan kimse. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan halk ve bu halktan olan kimse.

Yakın : Aralarında sıkı ilgi bulunan. Aralarında sıkı ilişki olan arkadaş, dost veya akraba. Uzak olmayan yer. Küçük, önemsiz değişikliklerle birbirinden ayrılan. Erişmesi, olması zaman bakımından yaklaşmış olan. Benzeyen, andıran, yaklaşan. Az bir ara ile ayrılmış olan (zaman veya yer), uzak karşıtı. Uzak olmadan.

Nahiye : Bölge. Bucak.

Asıl : Kök, köken, kaynak. Bir şeyin kendisi, örnek, kopya karşıtı. Bir görevde sürekli bulunan, yedek karşıtı. Soy, nesep. Bir şeyin temelini oluşturan, ana. Gerçek, esas. Aranılan nitelikleri en çok kendinde toplamış olan. Gerçeklik. (a'sıl) Gerçekten, gerçek olarak.

Mahlas : Takma ad.

Diğer dillerde Dertli anlamı nedir?

İngilizce'de Dertli ne demek? : adj. aggrieved, grief-stricken, heartbroken, suffering, distressed, afflicted, under a cloud, plaintive, rueful, tearful, woebegone, woeful

Fransızca'da Dertli : préoccupé/e

Almanca'da Dertli : freudlos, traurig