Dilbasar nedir, Dilbasar ne demek

  • Hekimlerin boğazı görebilmek için dili bastırdıkları araç, abeslang
  • Ecza karıştırmakta kullanılan yassı araç, abeslang.

Dilbasar anlamı, tanımı:

Hekim : İnsanlardaki hastalıkları teşhis ve onları ilaçlarla veya bazı araçlarla tedavi eden kimse, doktor, tabip.

Boğaz : Yedirip içirme yükümü, iaşe. Boynun ön bölümü ve bu bölümü oluşturan organlar, imik, kursak. İki kara arasındaki dar deniz. Yiyeceği içeceği sağlanan kimse. Şişe, güğüm vb. kaplarda ağza yakın dar bölüm. İki dağ arasında dar geçit. Yeme içme.

Araç : Taşıt. Kastamonu iline bağlı ilçelerden biri. Kişiler veya nesneler arasında bağlantı sağlayan şey, vasıta. Bir iş yapmakta veya sonuçlandırmakta gücünden yararlanılan nesne.

Ecza : Çeşitli amaçlarla kullanılan kimyasal madde. Canlılardaki rahatsızlıkların bozuklukların ve çeşitli hastalıkların tanısı, önlenmesi veya tedavisi için yararlanılan doğal veya sentez yoluyla hazırlanmış madde.

Karıştırmak : Yemeği dibinin tutmaması için kaşıkla altüst etmek. Göz atmak, araştırmak, incelemek. Karışma işini yaptırmak. Kurcalamak, oynamak. İçinde ne olduğunu anlamak veya aradığını bulmak amacıyla elle yoklamak. Ayırt edememek, tam olarak seçememek. Üstünkörü okumak.

Yassı : Yayvan ve düz.