Dirseklenmek nedir, Dirseklenmek ne demek

  • Dirsek biçiminde kıvrılmak, dirsek oluşturmak.
  • Dirsekle itilmek

Dirseklenmek anlamı, tanımı:

Dirsek : Bir direği veya başka bir şeyi sağlamlaştırmak için yanına eğik olarak yerleştirilen ağaç, makas. Kol ile ön kol arasındaki eklemin arka yanı. Giysi kolunda bu organa denk gelen bölüm. Boruların doğrultusunu değiştirmekte kullanılan bağlantı parçası.

Biçim : Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Herhangi bir şeyin benzeri. Tarz. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Biçme işi. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.

Kıvrılmak : Yuvarlak bir biçim almak. Katlanmak, bükülmek. Kıvrık bir duruma gelmek. Dönmek, sapmak. Eğrilip bükülmek. Yol dönemeçli, virajlı olmak. Dar bir yere büzülerek yatmak.

Oluşturmak : Oluşmasını sağlamak, meydana getirmek, teşekkül ettirmek, tekvin etmek.

İtilmek : İtme işi yapılmak.

Diğer dillerde Dirseklenmek anlamı nedir?

İngilizce'de Dirseklenmek ne demek? : 1. to make a turn, bend. 2. to be elbowed.