Disavowal türkçesi Disavowal nedir

Disavowal ingilizcede ne demek, Disavowal nerede nasıl kullanılır?

Disavowals : Ret. Kabul etmeme. İnkar. Onaylamama. Tanımama. Reddetme. Red.

Disavowable : Reddedilir.

Disavow : Reddetmek. Tanımamak. Onaylamamak. Kabul etmemek. Danmak. Doğruluğunu kabul etmemek. Yalanlamak. İnkar etmek.

Disavowed : İnkar etmek. Reddetmek. Kabul etmemek. Tanımamak. Onaylamamak. Yalanlamak. Doğruluğunu kabul etmemek.

Disavowing : Yalanlamak. Reddetmek. Doğruluğunu kabul etmemek. Kabul etmemek. İnkar etmek. Onaylamamak. Tanımamak.

Disavows : Onaylamamak. Doğruluğunu kabul etmemek. Yalanlamak. Kabul etmemek. İnkar etmek. Tanımamak. Reddetmek.

İngilizce Disavowal Türkçe anlamı, Disavowal eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Disavowal ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Contestation : Çekişme. Ücret ve çalışma koşullarının korunması, değiştirilmesi veya yorumlanması konularında işçi ile işveren arasında ortaya çıkan anlaşmazlık. İtiraz. Yarışma. İşverenlerle işçiler arasındaki karşılıklı istemleri bir sonuca bağlamak amacıyla seçilen tesmilcilerin bu konular üzerinde düşünce beraberliğine varamamaları ya da bir taraf temsilcilerinin oturuma katılmamaları. Tartışma. Mücadele.

 

Declining : Azalan. Düşmekte olan. Küçülen. Ademi kabul. Solan. Zayıflayan. Sapma. Düşen. Düşüş halinde.

Disproofs : Cerh. Çürütmek. Yanlışlığını kanıtlamak. Aksini ispatlamak.

Abjuration : Çekilme. Feragat. Yeminle vazgeçme. Tövbe etme. Yüz döndürme. Dönme. Boyun kaçırma. İmtina etme. Feragat etme. Dünyevi yaşamdan çıkıp ruhani hayata geçme yemini.

Denials : Geri çevirme. İtiraz. Yalanlama. Yadsıma.

Disclaimer : Feragat. Feragatname. Feragat eden. Vazgeçme. Sorumluluk reddi. Yalanlama.

Repudiations : Borçları reddetme. Yadsıma. Borçları ödemeden kaçınma. Boşama. İnkar etme.

Derelictions : Terk. Terk edilmişlik. İhmalkarlık. Suyun çekilmesiyle kazanılan toprak. Sahipsizlik. Mülkiyetin terki. İhmalcilik. İhmal.

Palinodes : Şairin evvelce yazdığı bir şiirdeki ifade veya fikrin aksini savunduğu şiir.

Unacceptance : Kabul etmeyi reddetme.

Disavowal synonyms : nonrecognition, reprobation, refutation, criticalness, denay, causticness, disaffirmance, nay, retraction, disaffiliation, declination, disownment, nays, disaffirmation, disavowals, renunciation, disclaimers, non acceptance, abnegation, contradictions, denegation, disapprovals, dementi, improbation, disallowances, negatives, impeachment, impeachments, censoriousness, dishonoring, disclamation, recantation, denial.

Disavowal ingilizce tanımı, definition of Disavowal

Disavowal kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Rejection and denial. The act of disavowing, disclaiming, or disowning.