Discreetness türkçesi Discreetness nedir

Discreetness ingilizcede ne demek, Discreetness nerede nasıl kullanılır?

Indiscreetness : Densizlik. Sağgörüsüzlük. Düşüncesizlik. Tedbirsizlik. Dikkatsizlik. Gevezelik. Patavatsızlık. Özensizlik. Boşboğazlık. Basiretsizlik.

Discreet : Ketum. Ağzı sıkı. İhtiyatlı. Sağduyulu. Ağzı kenetli. Akıllı. Lafını bilir. Saygılı. Dilini tutan. Sakınımlı.

Discreetly : Sıkıntı vermeyerek. Ağırbaşlı bir şekilde. Tedbirli biçimde. Tedbirlice. İhtiyaten. İhtiyatlı bir şekilde. Özenerek. Düşünceli bir şekilde. Sağgörülü şekilde. Diplomatik bir şekilde.

Indiscreet : Yersiz. Ağzında bakla ıslanmaz. Düşüncesiz. Düşüncesizce yapılan. Geveze. Düşünmeden davranan. Boşboğaz. Patavatsız. Ağzı gevşek. Gereksiz.

Indiscreetly : Boşboğaz olarak. Uluorta.

Talk indiscreetly : Boşboğazlık etmek.

İngilizce Discreetness Türkçe anlamı, Discreetness eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Discreetness ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Confidentiality : Mahremlik. Sırdaşlık. Gizdeşlik. Gizlilik. Gizlilik ilkesi. Mahremiyet.

Acumen : Keskin zek­a. Yerinde ve doğru karar alma. Çabuk kavrama. Çabuk kavrayış. Sezgi. Yerinde ve doğru karar alma yetisi. Zeka. Çabuk kavrama yeteneği. Yetenek.

 

Forehandedness : Gelecek için hazır olma. Gecleğe hazırlıklı olma. Refah. Başarı. Dikkat. Kanaatkarlık. Gönenç. Beklenmedik sorunlarla iyi başa çıkabilme. Tutumluluk.

Finesse : Ustalıkla durumu idare etmek. Ustalık. Yönetme yeteneği. Kurnazlık. Empas. İncelik. Beceri. Hile. Fines (briç).

Caginess : İhtiyat. Ketumluk. Gizlilik. Ketumiyet.

Discernment : Muhakeme. Anlayış. Sezgi. Nesneleri, özellikleri birbirinden ayırabilme ya da aralarında ayrım gözetebilme yeteneği. Farketme. İdrak. Seçerlik. Seziş. Sezme.

Secretion : Gizleme. Salgı. Salgılanma. Salgı bezi tarafından salgılanan madde. Salgılama. Salgı bezinin kendine özgü salgı meydana getirmesi, sekresyon. Sekresyon. İfrazat. Saklama.

Deliberativeness : İhtiyatlılık. Ağırlık. Tasarlamış olma durumu. Amaçlılık. Planlılık. İsteyerek olma durumu. Yavaşlık. Bile bile olma durumu. Kasıtlı olma. Bilinçlilik.

Judiciousness : Akıllılık. Sağduyu. İyi karar verme. Anlayışlılık. İhtiyat. Sağgörülülük. Bilgelik. Öngörü.

Hugger mugger : Gizli. Karışık. Gizlemek. Karışık durum. Düzensizlik. Altüst. Gizlilik. Düzensiz. Örtbas etmek.

Discreetness synonyms : diligence, premonitions, judgment, prevision, premonition, judgement, expedients, expedient, sagaciousness, keeping secret, silences, precaution, prudences, discretion, maneuver, reticence, perception, delicacy, secrecies, secrecy, clairvoyances, hedges, deliberateness, tact, cautiousness, foresight, sagacity, tactfulness, concealment, secretiveness, providence, chariness, guardedness.

Discreetness zıt anlamlı kelimeler, Discreetness kelime anlamı

Tactlessness : Densizlik. Nadanlık. Düşüncesizlik. Kabalık. Patavatsızlık. Nezaketsizlik. Sallapatilik. Münasebetsizlik.