Diversification of products türkçesi Diversification of products nedir

  • Ürün çeşitlendirme.
  • Ürün farklılaştırma.

Diversification of products ingilizcede ne demek, Diversification of products nerede nasıl kullanılır?

Diversification : Çeşitlilik. Çeşitlendirme. Çeşitleme. Farklılaştırma. Değişiklik. Yatırımcının portföy oluştururken riskini en aza indirmek amacıyla fonlarını çeşitli alanlarda etkinlik gösteren firmaların çıkarttığı taşınır değerler arasında dağıtması. bk. üretimin çeşitlendirilmesi. Diversifikasyon. Çeşitlenme. Çeşitli hisse senedi ve tahvillere yatırım yapma.

Of : Hakkında. -nin. -nın. -li. Li. -in. -den. İle ilgili. Yüzünden. -dan.

Products : Meyve. Mahsul. Ürünler. Sonuç. Ürün. Mamulat. Çarpım. İthal ürünler.

Diversification of capital : Yatırım çeşitlendirme.

Diversification of production : Firmanın tek bir alanda yoğunlaşarak karşılaşabileceği olumsuzlukları en aza indirmek amacıyla farklı mal ve hizmetler üretmesi. Üretimin çeşitlendirilmesi.

Emotional differentiation of products : Gerçekte birbirinin tıpatıp benzeri olan malları reklam gibi satış artırıcı etkinliklerle tüketicinin farklıymış gibi algılamasını sağlayacak biçimde malların farklılaştırılması. krş. biçimsel mal farklılaştırması, özsel mal farklılaştırması. Sanal mal farklılaştırması.

 

Formal differentiation of products : Biçimsel mal farklılaştırması. Tekelci rekabet veya farklılaştırılmış azel piyasalarında tasarım, ambajlama, paketleme ve reklam gibi satış artırıcı etkinliklerle malların farklılaştırılması. krş. özsel mal farklılaştırması, sanal mal farklılaştırması.

Differentiation of products : Tekel piyasasında firmanın ürettiği malı sanal, özsel veya biçimsel olarak farklılaştırarak farklı fiyatlardan sattığı üçüncü derece fiyat farklılaştırması türü. bk. biçimsel mal farklılaştırması, özsel mal farklılaştırması, sanal mal farklılaştırması. Mal farklılaştırması.

Originality notion of products : Halkın, belirli sarmalaç ve markayı taşıyan malın özgün olduğu yolundaki inancı. Malın özgünlüğü inancı.

Essential differentiation of products : Tekelci rekabet veya farklılaştırılmış azel piyasalarında üretiminde farklı aramalları ve/veya üretim teknikleri kullanılarak malların farklılaştırılması. krş. biçimsel mal farklılaştırması, sanal mal farklılaştırması. Özsel mal farklılaştırması.