Diversification türkçesi Diversification nedir

  • İktisat alanında kullanılır.
  • Farklılaştırma.
  • Çeşitli hisse senedi ve tahvillere yatırım yapma.
  • Değişiklik.
  • Diversifikasyon.
  • Çeşitlilik.
  • Çeşitleme.
  • Çeşitlendirme.
  • Yatırımcının portföy oluştururken riskini en aza indirmek amacıyla fonlarını çeşitli alanlarda etkinlik gösteren firmaların çıkarttığı taşınır değerler arasında dağıtması. bk. üretimin çeşitlendirilmesi.
  • Çeşitlenme.

Diversification ingilizcede ne demek, Diversification nerede nasıl kullanılır?

Diversification of capital : Yatırım çeşitlendirme.

Diversification of production : Firmanın tek bir alanda yoğunlaşarak karşılaşabileceği olumsuzlukları en aza indirmek amacıyla farklı mal ve hizmetler üretmesi. Üretimin çeşitlendirilmesi.

Diversification of products : Ürün çeşitlendirme. Ürün farklılaştırma.

Market diversification : Pazar çeşitlendirmesi. Bir firmanın mevcut ürün ve piyasalarına ek olarak yeni ürünler geliştirmesi ve yeni piyasalara girme biçimindeki büyüme stratejisi.

Diversifications : Çeşitlenme. Diversifikasyon. Farklılaştırma. Çeşitleme. Çeşitlendirme. Çeşitlilik. Değişiklik. Çeşitli hisse senedi ve tahvillere yatırım yapma.

Overdiversification : Aşırı çeşitlilik. Aşırı çok renklilik. Fazla çeşitlendirme.

İngilizce Diversification Türkçe anlamı, Diversification eş anlamlısı

 

Sözcükler, direkt olarak Diversification ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Amendment : Değiştirme. Değişme. Islah. Yasayı değiştirme. Yasa değişikliği. Değiştirme (kuralı veya tasarıyı). Tadilat. İyileştirme. Düzeltme.

Evolutions : Yayma. Açılma. Kök alma (matematik terimi). Açılım. Evrim. Tekamül. Verme (ısı vb.). Arka arkaya gelme. Gelişim.

Departure : Kıpırdatma. Hareket. İnhiraf. Bir parçanın yavaşlık veya çabukluk derecesi. Geri çekilme. Bir cismin durumunun ve yerinin değişmesi. Başlangıç. Kalkış. Yola çıkma. Sapma.

Diversifies : Değişik alanlara yöneltmek. Değiştirmek. Çeşitlendirmek. Farklılaştırmak. Çeşitlenmek. Çeşitlemek. Çeşitli kılmak.

Multiplicities : Çok türlülük. Çok katlılık. Çokluluk. Çeğitlilik. Çarpan. Katillik. Katlılik. Çokluk.

Flux : Değişkenlik. Akma. Akı. Akıtmak. Değişim. Değişip durma. Sürekli değişiklik. Akıntı.

Speciation : Yeni türlerin genelde tek türün genetik olarak farklı iki ayrı gruba ayrılmasıyla gerçekleşen evrimsel gelişimi (biyoloji terimi). Biyolojik bir türün evrimsel gelişimi.

A shift in supply : Üreticilerin mal sunumunu etkileyen fiyat dışındaki değişkenlerde ortaya çıkan değişme sonucu sunumun artması veya azalması diğer bir deyişle sunum eğrisinin sağa (aşağıya, güneydoğuya) veya sola (yukarıya, kuzeybatıya) kayması. krş. sunumun sağa kayması, sunumun sola kayması. Sunum kayması.

Abnormal budget : Olağanüstü bütçe. Olağan bütçeden ayrı bir belge olarak hazırlanan ve kabul edilen, her yıl tekrarlanmayan ve olağanüstü nitelik taşıyan harcama ve gelirleri gösteren özel bir bütçe.

 

A type mutual funds : A tipi yatırım fonu. Ağırlıklı olarak hisse senetlerinden oluşan ve iç tüzüklerinde (esas sözleşmelerinde) asgari sınırları belirtilmek koşuluyla, portföy değerinin en az % 25’ini özelleştirme kapsamına alınan kamu iktisadi teşebbüsleri dahil türkiye’de kurulmuş ortaklıkların hisse senetlerine bağlanmış olan uzun vadeli yatırım fonu. A tipi yatırım fonu ortaklığı.

Diversification synonyms : change over, varying, alteration, status, distinctness, a shift in demand, assortment, abolition of forced labour convention, diverseness, adaptions, multeity, diversify, abnormal budget expenditures, variation, adaption, evolution, diversifying, abnormal budget receipts, differentiations, differentiation, differentness, copiousness, variety, change, a change in demand, a change in individual demand, ability to pay approach, manifoldness, a solo dance, a shift in individual demand, ability to pay principle, ability rent, condition.

Diversification ingilizce tanımı, definition of Diversification

Diversification kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : The act of making various, or of changing form or quality.