Duygu sömürüsü nedir, Duygu sömürüsü ne demek

  • Karşısındaki kişinin kendisine acımasını ve istediğini yapmasını sağlamak amacıyla sergilenen davranışlar bütünü

Duygu sömürüsü anlamı, tanımı:

Duygu sömürüsü yapmak : İstediğini yapmasını sağlamak amacıyla karşısındaki kişinin kendisine acımasını sağlamak.

Duygu : Belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim. Duyularla algılama, his. Önsezi. Nesneleri veya olayları ahlaki ve estetik yönden değerlendirme yeteneği. Kendine özgü bir ruhsal hareket ve hareketlilik.

Sömürü : Sömürme işi.

Kişi : Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs. Kadın veya erkeğe verilen genel ad, şahıs, zat, nefer. Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse. Eş, koca. Erkek.

Acıma : Başka bir kimsenin veya canlının mutsuzluğuna karşı duyulan üzüntü, merhamet. Acımak durumu.

Yapma : Yapmak işi. Yapmacık, sahici karşıtı. Yapay.

Sağlamak : Bir işlemin doğruluğunu ortaya koymak. Bir işin olması için gerekli durumu, şartları hazırlamak, temin etmek. Elde etmek, sahip olmak. Öndeki aracın sağından ilerleyerek önüne geçmek.

Sergi : Alıcının görmesi, seçmesi için dizilmiş şeylerin tümü ve bu nesnelerin serildiği yer. Halkın gezip görmesi, tanıması için uygun biçimde yerleştirilmiş ürünlerin, sanat eserlerinin tümü. Yaygı, kilim. Bir yerin, bir ülkenin veya çeşitli ülkelerin kendine özgü tarım, sanayi vb. ürünlerini tanıtmak için bunların uygun bir biçimde gösterildiği yer.

 

Davranış : Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket. Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı. Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü.

Diğer dillerde Duygu sömürüsü anlamı nedir?

İngilizce'de Duygu sömürüsü ne demek? : n. histrionics, stage effect