Eğitici film nedir, Eğitici film ne demek

  • Öğretime destek olmak amacıyla hazırlanmış belli konularda bilgi içeren film türü, eğitsel film

Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı:

Belirli bir konuda eğitmek, özellikle bir meslek konusunda yetişkinlere bilgi vermek amacıyla hazırlanmış film.

İngilizce'de Eğitici film ne demek? Eğitici film ingilizcesi nedir?:

educational film, training film

Eğitici film anlamı, tanımı:

Eğitici : Genellikle çocuk eğitimi ile uğraşan kimse. Eğitimi sağlayan, eğitmeye elverişli veya eğiten değerleri bulunan.

Film : Sinemalarda gösterilen eser. Bir oyunun bütününü taşıyan şerit veya şeritlerin bütünü. Fotoğrafçılıkta, radyografide ve sinemacılıkta resim çekmek için kullanılan, selülozdan, saydam, bükülebilir şerit. Camlara yapıştırılarak içerinin görünmesini engelleyen bir tür ince yaprak.

Öğretim : Belli bir amaca göre gereken bilgileri verme işi, tedris, tedrisat, talim. Öğrenmeyi kolaylaştıracak etkinlikleri düzenleme, gereçleri sağlama ve kılavuzluk etme işi.

Destek : Bir şeyin yıkılmaması için konulan eğik veya düz dayak, payanda. Yardım. Kredi işlemlerinde her an sarf edilebilecek kredi. Maddi ve manevi yardımcı, dayanak. Bir vektörü taşıyan sonsuz doğru. Bir birlik için sağlanan yardım veya koruma. Üzerine bir şey oturtmaya, tutturmaya, koymaya yarar araç, bindi, hamil.

 

Bilgi : Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam. İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat. Bilim. Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf. Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler. İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf.

Eğitsel : Eğitimsel, terbiyevi.

Diğer dillerde Eğitici film anlamı nedir?

İngilizce'de Eğitici film ne demek? : n. training film