Elvishly türkçesi Elvishly nedir

  • Yaramaz bir şekilde.
  • Tuhaf bir şekilde.
  • Gizemli bir şekilde.
  • Cin gibi.
  • Yaramazca.
  • Esrarengiz bir şekilde.
  • Haşarıca.

Elvishly ingilizcede ne demek, Elvishly nerede nasıl kullanılır?

Elvish : Cin gibi. Perimsi. Oynak. Neşeli. Yaramaz. Şakacı. Peri benzeri. Peri gibi. Periye benzer. Hayat dolu.

Elvis year : Elvis yılı. Birinin ya da bir şeyin popülerliğinin en yüksek noktasında ulaştığı yıl.

Elvis : Erkek ismi. Elvis presley (1935-1977). Kral. Ünlü abd rock and roll şarkıcısı ve sinema oyuncusu.

Apertura pelvis caudalis : Tabanda oturak kemikleri, üstte 1., ve kuyruk omurları, yanlardan lig. sacrotuberale latum ve m. semimembranous’ların sınırlandırdığı doğum kanalının çıkışı, leğen boşluğunun arka çıkış bölgesi, apertura pelvis kaudalis. Apertura pelvis kaudalis. Leğen çıkışı.

Apertura pelvis cranialis : Leğen girişi. Üstte kuyruk sokumu kemiğinin ön alt yüzü, altta çatı kemiğinin ön üst yüzü, yanlardan iliumların korpuslarının biçimlendirdiği doğum kanalının girişi, leğen boşluğunun giriş yeri, apertura pelvis kranyalis. Apertura pelvis kranyalis.

False pelvis : Büyük pelvis.

Kidney pelvis : Renal pelvis.

Flat pelvis : Platipelloid pelvis. Ön ve arka çapı normalden dar olan pelvis.

Inclinatio pelvis : İnklinasyo pelvis. Diamater conjugata ile diamater verticalis arasındaki açı.

 

Gynecoid pelvis : Jinekoid pelvis.

İngilizce Elvishly Türkçe anlamı, Elvishly eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Elvishly ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

As fresh as paint : Zeki. Pırıl pırıl.

Eerily : Esrarengizce. Garip bir şekilde. Tüyler ürpertici bir şekilde. Ürpertici bir şekilde. Ürkütücü bir şekilde. Korkutucu bir şekilde. Anlaşılmaz bir halde.

Enigmatically : Şaşırtıcı şekilde. Anlaşılmaz bir şekilde. Anlaşılması zor bir surette. Şifreli bir şekilde. Anlaşılmaz biçimde. Esrarengiz şekilde. Birden fazla anlama gelecek şekilde. Bilmece gibi bir tarzda. Bilmece gibi karışık şekilde.

Cryptically : Kriptik bir şekilde. Şaşırtıcı bir şekilde. Esrarengiz bir biçimde. Şifreli olarak. Kriptik olarak. Anlaşılmaz bir şekilde.

Naughtily : Haylazca.

Darkly : Karanlıkta kalacak şekilde. Esrarengiz biçimde. Karanlıkta kalacak biçimde. Kasvetli bir şekilde. Belirsizce. Ümitsizce.

Weirdly : Acayip bir şekilde. Tuhafça. Garipçe. Garip bir şekilde. Tuhaf tuhaf.

Elfish : Şakacı. Yaramaz. Oynak. Tuhaf bir şekilde güzel veya büyülü bir şekilde periye benzeyen (elvish olarak da yazılır). Hayat dolu. Peri gibi. Periye benzer. Perimsi. Neşeli. Peri benzeri.

 

Oracularly : Gizli anlamlı bir şekilde. Anlaşılmaz bir şekilde. Kehanetle ilgili olarak.

Cleverer : Becerikli. Akıllı. Daha zeki veya akıllı. Zarif. Yetenekli. Esprili. Zeki.

Elvishly synonyms : whimsically, oddly, mysteriously, mystifyingly, nanoid, fishily, peculiarly, extravagantly, drolly, elvish, fancifully, elflike, astute, disruptively, inscrutably, cleverest, kittenishly, clever, puckish, archest, anticly, mystically, bizarrely, gnomish, elfishly, impish, eccentrically, elfin, impishly.

Elvishly zıt anlamlı kelimeler, Elvishly kelime anlamı

Unselfishly : Cömertçe. Özveriyle. Fedakarca. Özverili bir şekilde. Bencilce olmayan bir şekilde.

Elvishly antonyms : unplayful.

Elvishly ingilizce tanımı, definition of Elvishly

Elvishly kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : In an elvish manner.