Encircled by türkçesi Encircled by nedir

  • İle çevrili.
  • İle kuşatılmış.

Encircled by ile ilgili cümleler

English: Many castles are encircled by a moat.
Turkish: Birçok kale bir hendekle çevrilidir.

Encircled by ingilizcede ne demek, Encircled by nerede nasıl kullanılır?

Encircled : Çevrili. Sarılmış. Kuşatılmış. Etrafı çevrilmiş.

By : Aşkına. Ek. Tali. İkinci derecede. Geçip. Evde. Yan. Takma. Kadar. -e bakarak.

Abide by : İtaat etmek. Katlanmak. (sözünü) tutmak. Tutmak. Sözünde durmak. -e uymak. Kararından dönmemek. -e göre davranmak. Bağlı kalmak. Razı olmak.

Accessed by : Erişen.

Accompanied by : İle müterafık. Refakatinde. İle beraber.

Affected by : Tutkun. Müteessir.