Enclose türkçesi Enclose nedir

 • İçermek.
 • Etrafını çevirmek.
 • Kuşatmak.
 • İçine koymak.
 • Çit ile çevirmek.
 • Eklemek.
 • Hapsetmek.
 • Bilgisayar alanında kullanılır.
 • İliştirmek.
 • Çevrelemek.
 • Çevirmek.
 • Kapsamak.
 • Çevirmek (duvar veya çit vb ile).
 • Kapatmak.
 • Koymak (bir mektupla aynı zarf içine).
 • Çevresini sarmak.

Enclose ile ilgili cümleler

English: Enclosed is a copy of the bank transfer receipt.
Turkish: Banka dekontunun bir kopyası eklidir.

English: Please find enclosed my resumé.
Turkish: Lütfen ekli öz geçmişimi bul.

English: I have enclosed your order form.
Turkish: Sipariş formunuzu ekledim.

Enclose ingilizcede ne demek, Enclose nerede nasıl kullanılır?

Enclose a letter : Mektup iliştirmek. Mektup eklemek.

Enclose in the letter : Mektuba iliştirilmiş.

Enclosed : İlişikte gönderilen. Çevrelenmiş. Etrafı çevrili. Kapalı. Ekteki. İliştirilmiş. Ekli (dosya vb). Kapanmış. İlişik. Ekli.

Enclosed arc lamp : Hava girişini sınırlamaya yarayan kapalı bir çevredeki ışık yayı lambası. Kapalı yay lambası.

Enclosed basin : Dar ya da geniş, her yanından kapalı, ancak kökenleriyle ayrımlı çukur alanlara verilen ad. Kapalı çöküntü.

Move enclosed controls : Açık denetimleri taşı.

Glass enclosed studio : Camlı işlik. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Sinemanın ilk çağlarında, çevirimde gün ışığından yararlanmak amacıyla her yanı camlı olan işlik.

 

Fully enclosed : Tamamen kapalı. Tam seçim.

Enclosed free of charge : İlave ücret alınmadan iliştirildi. Ücretsiz olarak iliştirildi. Ücretsiz olarak eklendi.

Enclosers : İlişikte gönderen. Çeviren. Kapayan. Hapseden. Saran. Kuşatan. Zarf içine koyan. İliştiren.

İngilizce Enclose Türkçe anlamı, Enclose eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Enclose ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Blankets : Engel olmak. Örtmek. Battaniye ile örtmek. Örtbas etmek. Susturmak. Battaniyeye sarmak. Battaniye ile zıplatmak.

Averts : Engellemek. Başka tarafa çevirmek. Olmasını önlemek. Meydan vermemek. Menetmek. Gidermek. Defetmek. Bertaraf etmek. Önlemek.

Affixing : Basmak (damga). Yapıştırmak (pul). Atmak (imza). Tutturucu. Takmak.

Blockade : Ablukaya almak. Abluka altına almak. Kuşatma altına almak. Abluka. Abluka altında tutmak. Kuşatma. Blokaj. Denizden abluka etmek.

Compass : Bir konuyu kavramak. Gizli plan kurmak. Menzil. Yayçizer. Pusula. Başarmak. Bir çemberin özeğindeki bir iğne üzerine oturtularak yatay düzlem içinde erkince dönebilen ve çemberin çevresindeki dereceler üzerinde yön gösteren bir mıknatıs iğnesi. Kavramak.

Infixed : Takmak. İçtakı. İçek. Kafasına sokmak. Sağlamca yerleştirmek. Tutturmak. Telkin etmek. Bağlamak.

Shroud : Örtmek. Kefen. Örtülmek. Korumaya almak. Tabut örtüsü. Kefene sarmak. Kaplamak. Kefenlemek. Gizlemek. Örtü.

Circumscribes : Kısıtlamak. Sınırlamak. Etrafına daire çizmek. Etrafını çizmek. Çemberlemek. Çevresini çizmek. Daire içine almak. Etrafına bir şekil çizmek (silindir içine çizilen üçgen vb).

 

Palisade : Kazık duvar. Kazıklı çit. Siper kazığı. Palisat. Kazıklarla yapılmış çit. Parmaklık. Etrafına sivri kazıklar dikerek çit çevirmek. Kazık çit. Şarampol.

Enclose synonyms : capsulise, embank, encloses, beleaguers, buying up, besieging, besieges, buckle on, cincturing, compassed, encapsulates, append, bathe, bar, clip, rail in, beleaguering, gird, cages, envelop, confine, blanket, rail, blockading, cap, abort sequence, appending, buy up, engulf, be inclusive of, blind, tube, averted.

Enclose zıt anlamlı kelimeler, Enclose kelime anlamı

Uncover : Üstünü açmak. Su yüzüne çıkarmak. Açmak. Kapağını açmak. Örtüsünü ya da kapağını açmak. Ortaya çıkmasını sağlamak. Açmak (örtü, kapak vb). Örtüsünü kaldırmak. Örtüsünü açmak. Ortaya çıkarmak.

Unsheathe : Kınından çıkarmak.

Enclose ingilizce tanımı, definition of Enclose

Enclose kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : To inclose. [Bakınız: Inclose].