Endplate türkçesi Endplate nedir

  • Son plak.
  • Kanat kenar plakası.

Endplate ingilizcede ne demek, Endplate nerede nasıl kullanılır?

Endplates : Kanat kenar plakası. Son plak.

Endpaper : Bir kitap kapağının ön ve arkasına yapıştırılan boş sayfa (kitap kapağını açınca ve kitap bittiğinde kapaktan önceki sayfa). Son sayfa. Kitabin iki kapak içi ile boş bırakılan ön ve arka sayfaları. Yan kağıdı.

Endpapers : Bir kitap kapağının ön ve arkasına yapıştırılan boş sayfa (kitap kapağını açınca ve kitap bittiğinde kapaktan önceki sayfa). Kitabin iki kapak içi ile boş bırakılan ön ve arka sayfaları. Yan kağıdı. Son sayfa.

Endpiece : Uç. Baş. Uçtaki.

Endpoint : Bitiş noktası. Bir çizginin iki tarafında onun sınırlarını işaret eden nokta (matematik). Bitim noktası. Uç nokta. Enson.

Endpoints : Bitiş noktaları. Bir çizginin iki tarafında onun sınırlarını işaret eden nokta (matematik). Son noktalar.

Endpoint assignment : Bitiş noktası ataması. Bitim noktası ataması.

Endpoint mapper : Bitiş noktası adresleyicisi.

İngilizce Endplate Türkçe anlamı, Endplate eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Endplate ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

End organ : Uç organ. Sinir ucu.

End plate : Bir sinir ucunun kas teli ile temas yeri. Uç plağı.

 

Motor end plate : İskelet kaslarında sinirle sarılı motor sinir sonlarında yer alan ve kas telinin zarında oluşan uyarımların enine tubuluslardan terminal sisternalara iletilmesini sağlayan uç organ, motor uç plak. Motor son plak. Motor sinirlerin aksonlarının dallanarak kas telleri üzerinde oluşturduğu bağlantı bölgesi. uç organ. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Motor uç plak.

Effector : Effektör. Sese efekt veren cihazların genel adı. Etkileyen kimse veya şey. Modülatör. Efektör. Gitar, veterinerlik alanlarında kullanılır. Yardımcı manevra unsuru. Etkileyen. Etkileyici. Dengeleyici.

Endplate synonyms : endplates.