Endpoint assignment türkçesi Endpoint assignment nedir

  • Bitiş noktası ataması.
  • Bitim noktası ataması.
  • Bilgisayar alanında kullanılır.

Endpoint assignment ingilizcede ne demek, Endpoint assignment nerede nasıl kullanılır?

Endpoint : Enson. Bitiş noktası. Bitim noktası. Bir çizginin iki tarafında onun sınırlarını işaret eden nokta (matematik). Uç nokta.

Assignment : Devretme. Tahsis işlemi. Devir. Tayin. Kararlaştırma. Atama. Belirleme. Ev ödevi. İş. Bir bulguyu ya da markayı karşılıkla ya da karşılıksız olarak başkasına verme.

Endpoint mapper : Bitiş noktası adresleyicisi.

Endpoints : Son noktalar. Bitiş noktaları. Bir çizginin iki tarafında onun sınırlarını işaret eden nokta (matematik).

Absolute assignment : Alacağın devir ve temliki. Değiştirilemez veya iptal edilemez çek. Hakkın devir ve temliki.

İngilizce Endpoint assignment Türkçe anlamı, Endpoint assignment eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Endpoint assignment ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Abstract syntax tree : Soyut söz dizimi ağacı. Soyut sözdizim ağacı.

Abort : Bitirmeden durdurmak. Gelişememek. Boşa çıkmak. (bilgisayar) prosedürü durdurmak. Bebek düşürmek. Yarımcık saklamak. Lağvetmek. Çocuk düşürmek. Düşük yapmak.

Absolute loader : Mutlak yükleyici. Salt yükleyici.

 

Access control entry : Erişim denetleme girişi. Erişim denetim girdisi.

Access control : Erişim denetim. Erişim kontrolü. Giriş kontrolü. Erişim denetimi. Sistemler veya dosyalara sınırlanmış erişim.

Access key : Erişim tuşu. (internet, bilgisayar) bilgisayar kullanıcısının klavyeyi kullanarak anında bir web sitesinin belirli bir bölümüne atlamasına izin veren tuş. Erişim anahtarı.

Abort sequence : Durdurma dizisi.

Accent char : Vurgu karakteri.

Absolute device : Mutlak aygıt. Salt aygıt.

Abnormal end : Olağandışı sonlanma.

Endpoint assignment synonyms : accelerator key, accent bar, abbreviate, acception, access mechanism, ac adapter.