Engin gönüllü nedir, Engin gönüllü ne demek

Engin gönüllü; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz, sıfat olarak kullanılır.

  • Alçak gönüllü.
  • Alçak gönüllü olarak

"Engin gönüllü" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Engin gönüllü davranıyorsunuz, bilgileriniz basit bir merakın ötesinde." - A. Ümit

Engin gönüllü tanımı, anlamı:

Engin : Değer ve fiyatı düşük olan. Yüksekte olmayan, alçak (yer), ingin, münhat. Açık deniz. Ucu bucağı görünmeyecek kadar geniş, çok geniş, vâsi.

Gönüllü : Bir işi yapmayı hiçbir yükümlülüğü yokken isteyerek üstlenen. Çok istekli. Seven kimse veya sevgili.

Gönül : Sevgi, istek, düşünüş, anma, hatır vb. kalpte oluşan duyguların kaynağı. İstek, arzu.

Alçak : Aşağıda olan, yüksek olmayan (yer). Kısa (boy). Bile bile en kötü, en ahlaksızca davranışlarda bulunan, aşağılık, soysuz, namert, rezil, hain. Yerden uzaklığı az olan, yüksek karşıtı.

Alçak gönüllü : Kendi değerini olduğundan aşağı gösteren, başkalarını küçük görmeyen, büyüklenmeyen (kimse), engin gönüllü, mütevazı, tevazulu.