Enjoyers türkçesi Enjoyers nedir

  • Tüketici.
  • Zevk alan kimse.
  • Hoşlanan kimse.
  • -'den zevk alan kimse.

Enjoyers ingilizcede ne demek, Enjoyers nerede nasıl kullanılır?

Enjoyer : Zevk alan kimse. -'den zevk alan kimse. Tüketici. Hoşlanan kimse.

Enjoyed : Sahip olmak. Beğenilmiş. Beğenmek. Tadına varmak. Zevk alınmış. Hoşuna gitmek. Sevmek. Tadını çıkarmak. Hoşlanmak. Hoşlanılımış.

Enjoyed himself extremely : Son derece hoşça vakit geçirmiş. Eğlenmiş.

Enjoyed his food : Yediği yemeği severek.

Enjoyed it tremendously : Çok severek. Büyük zevk alarak. Çokça hoşlanarak. Çok zavk alarak.

Enjoy a good reputation : Popüler olmak. Çokları tarafından iyi bir şekilde saygı duyulmak veya takdir edilmek. İyi bir şöhrete sahip olmak. İyi bir şöhret sahibi olmak.

Enjoyed the fruit of : -'dan yararlanarak.

Enjoy oneself : Makarasında olmak. Hayatın anını yaşamak. Mutlu olmak. Zevk almak. Keyif çatmak. Sefa sürmek. Eğlenmek. Havasını bulmak. Zevkine bakmak. Hoşça vakit geçirmek.

Enjoy it : Keyfini çıkar. Tadını çıkar. Keyfine bak. Güle güle kullanın.

Enjoy your meal : Afiyet olsun!. Afiyet olsun.

İngilizce Enjoyers Türkçe anlamı, Enjoyers eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Enjoyers ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Users : Kullanma hakkı. Kullanan. Kullanıcı. Bir malı tüketenler veya onu ara malı olarak talep edenler. Kişiler. Kullanıcılar.

Consumers : Alıcı. Tüketiciler.

Consumer : Biyoloji, iktisat, ekonomi alanlarında kullanılır. Belli bir gelire sahip olan kişilerin mal ve hizmet satın alırken hangi ilkelere göre hareket ettikleri. Müstehlik. Mal ve hizmetleri doğrudan doğruya kullanarak gereksinimlerini karşılayan iktisadi karar birimi. Ototrof organizmaların ürettiği kaynakları tüketen heterotrof organizmalar. Tüketiciler. Alıcı. Mal ve özdekleri, yiyeceği kullanan, tüketen kişi. Yoğaltıcı. Müşteri.

Devourers : Yok edici. Hızlı ve obur bir şekilde yiyen.

Individual : Fert. Birey. Bir grup canlının yapı ve görevleri bakımından tek bir varlık olan tek bir organizması; tür meydana getiren ve çiftleşebilen organizmaların her biri. fert. Ferdi. Tek. Şahsi. Özgün. Kimse. Belirli bir tür içinde kimi özellikleriyle öbürlerinden ayrılan ve bölünmez bir bütünlüğü olan varlık. 2-bir toplumu oluşturan birimlere verilen ad. Bireysel.

Devourer : Yok edici. Hızlı ve obur bir şekilde yiyen.

Someone : Biri. Birisi. Kimse. Bir kimse. Şahsiyet. Önemli kimse.

Person : Kişi. Fert. Tip. Vücut. Adam. İnsan. Beden. Birey. Fiilin gösterdiği işin hangi şahıs tarafından yapıldığını belirten dil bilgisi kategorisi. kılışın, konuşanın ağzından ifade bulan biçimi şahıs (geldim, yazıyorum vb.); dinleyen şahıs (getirdin, okuyacaksın vb.); konuşan ve dinleyen dışındaki kişi veya nesne şahıs (ağlamış, gülüyor vb.)’tır.

Somebody : Önemli birisi. Bazısı. Kimisi. Bir kimse. Kimse. Birisi. Önemli kimse. Biri. Şahsiyet.

Enjoyers synonyms : enjoyer, user, mortal, consuming, depletory, soul.